FN slår alarm – kan bli verste sultkrise etter andre verdenskrig.

FN frykter den verste sultkatastrofen siden krigen på grunn av den kritiske situasjonen i fem områder:

  • Syria,
  • Irak,
  • Den sentralafrikanske republikk,
  • Sør-Sudan,
  • Ebola-krisen i Vest-Afrika,

I tillegg nevner FN krigen i Ukraina, en blodig konflikt i Europa som trekker ressurser fra eventuelle oppdrag i andre land.

Når man snakker om sult i dag, så tror mange at det dreier seg om at det lages for lite mat eller at det fødes for mange barn. Dette er to myter, fakta er:

  • Det produseres mer mat enn det som trengs. Store mengder mat ødelegges hvert år (kastes, brennes) fordi de som sulter ikke kan kjøpe den.
  • FN mener at det kan produseres mat til dobbelt så mange mennesker som vi har i dagens verden.

Problemet til de fattige er at de ikke kan kjøpe maten som lages – altså er dette et systemproblem. Vi har et system der sjøl grunnleggende ting som mat og vann koster penger. Dermed dør de som ikke har penger.

Men dette er ikke det eneste problemet. Som FNs bekymring viser – den fremste årsaken til sult er krig. I krigene om hvem som skal ha makta, der USA og andre imperialister er direkte involvert, er det massene som betaler prisen med sult og død.

Det som må sies svært tydelig nå, er at disse krigene er helt eller delvis skapt av imperialistisk innblanding. De landene som gjennom FN deler ut noe mat til de sultne, er de samme landene som pumper landene fulle av våpen, som sender soldater, som finansierer sine allierte politiske grupper og terrorister, som forsøker å gjennomføre “regimeskifte” når regimer går mot dem osv. Deres almisser til de fattige er hyklerske, og kun en måte å begrense noe av den skaden som de sjøl er ansvarlige for.

VG sin sak: Går mot den verste sultkrisen siden andre verdenskrig

Vi anbefaler også å lese en tidligere sak fra Tjen Folket om sultkrisen i Sør-Sudan:

Myten om framskritt under imperialismen

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.