Tjen Folket har snakket med en kamerat om en politisk sultestreik som nå pågår i Chile nå for rettferdighet for politiske fanger.

Vår venn kom til Norge i 1982 som politisk flyktning fra det fascistiske Pinochet-regimet.

Hva skjer nå?

Tidligere politiske fanger har starte sultestreik mot staten for å få rettferdighet for de som ble ramma av Pinochet-regimet.

Det eneste de krever er likhet for alle i erstatningene.

Hva er ulikheten?

Noen folk som jobba for Pinochet sitter i fengsel nå fordi de torturerte og drepte folk, gjorde forbrytelser mot menneskerettighetene. Men samtidig som de har fått straff, har de også fått erstatninger som er mye større enn erstatningene til deres ofre. Noen av disse forbryterne har fått erstatning på en million pesos i måneden, mens folk som var fengsla og torturert av regimet har bare fått hundre tusen pesos.

1 krone er omtrent 80 pesos. Altså er 1 million cirka 12-13.000 kroner, og 100 000 er cirka 1000 til 1300 kroner.

Hvorfor har de fått erstatning?

En kommisjon i Chile, oppretta av staten, har sagt at disse folka bare ”gjorde sin plikt” og fulgte ordre. De behandler begge sider, både folka fra det fascistiske militærregimet og fra den politiske opposisjonen, som en slags likeverdige parter. De har sørga for at familie av militære som ble drept i kampene, har fått erstatninger.

Det er tre kommisjoner – én for militære ofre og ofre for militæret, én for de som mistet jobben under Pinochet fordi de var opposisjonelle og én siste kommisjon heter Valech og er oppretta for tidligere politiske fanger.

Kommisjonen for de som mista jobben gir 135.000 i måneden i tre generasjoner. Valech gir 150.000 så lenge den tidligere fangen lever, men ikke noe til kommende generasjoner. Og den førstnevnte kommisjonen for militære folk gir opp til 1 million til de som omfattes av denne.

Hvem sultestreiker nå?

Det er folk som har vært politiske fanger. De jobba for forskjellige parti, for eksempel Sosialistpartiet, Kommunistpartiet, MIR, MAPO og andre grupper som var fiender av det fascistiske Pinochet-regimet. Pinochet tok makta gjennom militærkupp den 11. september i 1973. Den valgte regjeringa, leda av sosialisten Allende, ble avsatt og den øverste militære lederen – Pinochet – ble Chiles nye statsleder.

Regimet drepte tusenvis og forfulgte titusenvis. Bare i Argentina bor 1 million folk som stort sett er flyktninger fra dette regimet. Jeg regner med at over 2 millioner er flykta.

Hva krever de sultestreikende?

De krever at gruppene behandles likt, at ikke noen får ti ganger mer enn andre. De vil ha en reell erstatning, ikke bare en liten pensjon. De som har sittet lenge må få mer enn de som har sittet kort, de som har lidd mye må få mer enn de som har lidd mindre. De må få skikkelig erstatning, ikke bare en liten sum i måneden.

Et siste poeng er at det er de som bekjempet Pinochet som gjorde at regimet falt. Uten denne kampen ville fascistjuntaen kunnet fortsette ved makten. Den stadige kampen fra alle dem som ofret liv og helse underminerte styret og pressa fram endringer.

Presidenten i dagens Chile, Michelle Bachelet fra Sosialistpartiet, var selv politisk fange. Hun har lovet de tidligere politiske fangene at saken skulle løses på 45 dager, men nå er det gått 3 måneder uten at problemet er løst. Dermed har mange nå gått til det drastiske skrittet å sultestreike for rettferdigheten.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.