Det er ingenting “rødt” eller “venstre” med å ville stenge grensene og støtte innvandringsstopp.

Vi ser med bekymring på det som virker som en økende trend; folk som kaller seg røde eller venstreorienterte og vil stoppe innvandringa.

Det er gammelt nytt at sjøleerklærte sosialister vil stoppe sosial dumping med strengere grensekontroll. Denne holdninga har blitt bekjempa av fagforeningsaktivister som ikke har bekjempet innvandrere, men arbeida for å fagorganisere disse og sammen slåss mot lønnsdumping.

Men det ser ut til at trenden vokser, iallfall om diskusjoner og utspill i media og på internett er representative. Hans Rotmo sine vulgære rasistiske utrop mot muslimer kommer ikke fra tomme intet. Det virker som det er flere som deler hans grunnholdning.

Tjen Folket har ingen sympati for dette. EU og Schengen-statene har bygd en mur rundt Europa mot verdens fattigste og mest desperate mennesker. Det er regelrett drap på flyktninger, når disse ikke ser andre utveier enn å risikere livet i små båter over middelhavet. Og politikernes hets mot tiggerne og forsøk på å trakassere disse vekk fra gatene, viser at også innad i Europa skal ikke bevegelsen være helt fri – for fattigfolk.

Tjen Folket kjemper konsekvent mot alle holdninger som setter arbeidsfolk mot arbeidsfolk, fattige mot fattige. Vi er ikke redd for flyktninger – vi kjenner dem, vi lever sammen, vi er flyktninger. Vi er ikke redd for arbeidsinnvandrere, de er våre arbeidskamerater. Og vi kjemper ikke for å bevare “velferdsstaten”, men for å knuse kapitalismen og skape virkelig trygghet og velferd for alle – ikke bare dem som bor innafor Norges grenser.

Den røde holdninga, den radikale holdninga, er grunnleggende antirasistisk. Den er tufta på proletarisk internasjonalisme, på solidaritet og samhold.

Vi tror sjølsagt ikke at innvandring løser samfunnsproblemer. Vi tror ikke at 8000 flyktninger fra Syria løser problemet med krig og fordervelse i Midt-Østen. Bare revolusjoner, bare kommunisme, kan løse disse systemproblemene. Men for 8000 mennesker vil dette bety langt mer trygghet enn de kan få om de “hjelpes der de er”. Å kunne flykte fra krig og forfølgelse er ikke noe privilegium men burde være en sjølskreven menneskerettighet. Å stenge ute mennesker på flukt er en rein forbrytelse.

Vi tror sjølsagt ikke at norske politikere er humanister. Tvert om – de er ansvarlige for sine groteske overgrep mot andre folk (Afghanistan, Libya) og for den inhumane asylpolitikken; den statlige rasismen. Vi ser det forferdelige hykleriet i at politikere som lar tusener dø, forhandler om at noen få skal få flykte fra krigen de sjøl bidrar til (Syria).

Men like lite som innvandring og 8000 flyktninger løser kapitalismens problemer, kan stengte grenser eller rasisme føre oss en centimeter nærmere løsningene. Sjøl sosial dumping kan man ikke stoppe. Privatisering, lavere trygder, krise og liberalisme kommer ikke fra innvandring eller flyktninger. Og kapitalistene trenger ikke en eneste innvandrer for å senke reallønna til folk. Men det er saktens nyttig for disse, at folk retter sinnet sitt mot innvandrere istedet for mot borgerskapet…

Rasisme er aldri rød – det finnes ingen “innvandringskritisk” sosialisme. Det er i beste fall et blindspor, i verste fall en dypt reaksjonær og forferdelig farlig politikk som bare er egna for å splitte folk og bevare kapitalismen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.