Politikere gjør flyktninger til fiender og framstiller seg som humanister fordi de slipper inn noen få, men disse menneskene flykter fra Norges imperialistiske kriger!

De fleste flyktningene til Europa kommer nå fra Syria. Neste land på lista er Afghanistan og så Irak. Fellesnevneren ved alle tre land er at de er revet i stykker av mange års krig og at USA, NATO og Norge har bidratt til disse krigene.

I følge FNs høykommisær for flyktninger kom 82 prosent av forrige ukes flyktninger (august 2015) til Europa fra Syria. 14 prosent var afghanere og 3 prosent irakere.

USAs invasjon av Irak først i 91 og så i 2001 skapte et maktvakuum i store områder. Dette er bakgrunnen for ISIS sine herjinger. Gruppene som har blitt ISIS har også vært alliert med USA i Syria mot Assad-regimet. Det rapporteres at de har samarbeida miliært og fått våpen derfra. Norge er USAs nære allierte.

Norsk bombing av Libya har også bidratt til ISIS sine framganger og problemene i resten av regionen. Kort sagt har den norske staten deltatt svært aktivt i å rive i stykker samfunn i Midt-Østen. Dette er norsk utenrikspolitikk, forplikta gjennom NATO-samarbeidet og drevet fram av det norske borgerskapets ambisjoner om å styrke sin makt i verden og øke sine inntekter. Store norske selskaper sikler over mulighetene i urolige områder. Og det norske forsvaret innrettes mer og mer på invasjon og aggresjon.

Det er en skrikende og tragisk dobbeltmoral, umoral og umenneskelighet når norske partier våger å snakke om problemene med flyktninger. De har selv, med sine politiske vedtak om militære intervensjoner og med sin støtte til aggressiv krig, drevet disse menneskene på flukt!

KrF og SV framstiller seg som så himla humane fordi de vil ta imot noen tusen av flyktningene, men bare fra Syria er 1,1 millioner flyktninger kommet til Tyrkia! Og både KrF og SV – sammen med resten av Stortingspartiene – bidrar til katastrofen i Syria, stemte for å bombe Libya, støtta passivt USA i Irak og har hele veien bidratt til okkupasjonen av Afghanistan. Frp snakker om masseinnvandring, men har vært like aggressive som Høyre og AP i å sende norske bombefly og norske spesialsoldater for å ødelegge andre land.

Kort sagt – flyktningene er politikernes ANSVAR, men de nøyer seg ikke med å bidra til å drive små barn og hundretusenvis av sivile på flukt, de vil også stenge grensene for disse menneskene. De tenner på huset og låser folk inne. Det er den groteske virkeligheten vi lever i. Og det er en av grunnene til at Tjen Folket boikotter disse partiene og staten deres. Krigene vil fortsette så lenge det er kapitalisme og derfor kan bare revolusjon frigjøre flyktningene fra trusselen de flykter fra.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.