Dagens infrastruktur er IKKE kompatibel med den uungåelige ekstremværsituasjonen som vil ramme mennesker på et globalt plan.

Bilde av – Steve Cutts

Tekst av en aktivist.

Hvorfor ligger ordet Revolusjon så langt vekk fra virkeligheten i de fleste sine tanker? Som jeg ser det, så er det ingen tvil at det nærmer seg den eneste løsningen på de globale, undertrykkende problemene. Når jeg snakker om problemer, så snakker jeg om et borgerskap som utnytter og forgriper seg på både mennesker og naturressurser ikke bare nasjonalt, men på et globalt nivå.

Hvor mange år med destruktivitet av miljø, stagnasjon av samfunnsutvikling og minkene demokrati må til før det går opp for massene at det er for sent å reversere? Ifølge tidligere nobelprisvinner i kjemi, professor Yuan T. Lee m.f, har vi ikke lengre enn til 2100 før vi MÅ ha et NULLUTSLIPSSAMFUNN. Konsekvensene av å ikke oppnå dette målet vil være en selvforsterkende temperaturstigning langt utover det jorden selv ville skapt, og vi vil se ekstremvær som vi hittil ikke kan forestille oss.

Dagens infrastruktur er IKKE kompatibel med den uungåelige ekstremværsituasjonen som vil ramme mennesker på et globalt plan. Med ekstremvær omfattes ødeleggende vind og nedbør, ekstremtørke og kulde.

Jeg ser meg enig i professor Lees uttalelse ved Universitetet i Bergen om at kapitalisime utelukkende er grunnen for at ekstemværet bygger seg opp i den hastigheten det gjør nå. Det er også helt klart at et kapitalistisk system ikke vil være i stand til å stabilisere klimaendringene fort nok. Kapitaleliten har allerede sine tilfluktsted for bærekratig videreføring for sine generasjoner, men hva med massene?

Vi blir fullstendig utnyttet og undertrykket, og med den kommende handelsavtalen som regjeringen vil ha lurt inn i vårt samfunn, vil vi miste ALL “demokratisk” makt over hvilken rettning samfunnet tar, både globalt og nasjonalt.

Vi MÅ organisere oss utenfor det politiske systemet når vi ser hvor korrupt og sterk borgerklassen er blitt. Vi MÅ forberede revolusjon for å ta tilbake makten, for den vil ikke bli gitt til oss. Vi MÅ organisere samfunnet på en ny måte som aldri er blitt gjort før. Kun SAMMEN kan vi utnytte menneskets fulle potensiale og skape en ny og bedre måte å leve livene våre på.

Bruk hodet, tjen folket.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.