Å stemme ved valget forandrer ingenting. Å bli med oss i kampen for et annet samfunn kan endre alt.

Vi har skrevet en rekke tekster om hvorfor folk bør boikotte valget. Vår første boikott-kampanje ble lansert i 2009 og tekster fra alle kampanjene er relevante i dag. Ikke bare i selve valgkampen. Vår valgboikott er en politisk kampanje for å organisere folk hver dag og hvert år. Det er en anledning til å legge fram vår linje for en ny stat, for rød makt og for kommunistisk organisering.

Bilde uten navn

Valgboikotten er ikke bare en boikott av selve valgsirkuset, det er en boikott av det borgerlige politiske systemet som er bygd for å administrere kapitalismen. Det er en boikott av alle de forskjellige partiene, som helt eller delvis er en del av dette systemet, og fungerer legitimerende for klassestaten og makta.

Bilde uten navn

Hvorfor boikotte valget?

Why boycott the elections? (English)

Her er en rekke tekster om hvorfor vi boikotter valget og oppfordrer alle arbeidsfolk til å gjøre det samme og helst sammen med oss:

Boikott-kampanjen 2017:

Det spiller ingen rolle hva du stemmer. Uansett regjering er det fortsatt borgerskapet, pengene og markedet som rår. Alternativet til fortsatt kapitalisme er opprør og revolusjon, egen organisering og bygging av rød makt. Ikke stem for at noen skal ha makta for deg, men grip etter makta og skap motmakt.

Til deg som agiterer for et rødgrønt alternativ

Stortinget er et redskap i kapitalistklassens hånd. Men det kan aldri bli et redskap i arbeidernes hender. Stortinget kan alene bli en tribune, en talerstol for arbeiderklassens virkelige representanter — kommunistene -, men det er bedragerske illusjoner som sosialdemokratiet søker å vekke hos arbeiderklassen når det forespeiler den at det skulle være mulig — og derfor en oppgave — for arbeiderklassen ved høstens valg å «erobre» stortinget.

Om Stortinget fra NKP i 1934

I det store og hele er alle partiene på Stortinget enige om nesten alt, og Rødt ønsker å fremstå som et haleheng til det største av disse partiene og deres politikk. Partiet – hvis eksistensberettigelse de siste årene har vært å skaffe Moxnes en godt betalt plass på Stortinget – er allerede utenfor Stortinget sugd opp i et system hvor de kan være med å administrere krig, elendighet og fattigdom.

Rødt – et sosialdemokratisk parti

Folk som virkelig vil ha sosialisme er mot denne staten. Vi hater denne staten. Den er ikke vår stat. Og vi har ingen illusjoner om at offentlige tjenester er veien til sosialismen.

En grønn politiker traff spikeren på hodet

Boikott-kampanjen 2015:

En av metodene du kan bidra på, er å bruke grafikken i sosiale media og spre våre boikottsaker.

Støtt boikott-kampanjen!

Tjen Folket arbeider for å skape et ekte kommunistparti i Norge. Men vi har også mål om å bidra til at det skapes en ny stat for et nytt Norge. En arbeiderstat som i motsetning til den gamle staten vil søke legitimitet ikke bare hos én klasse, men fra alle deler av det arbeidende folket – og som i motsetning til den gamle staten vil representere en klasse som er i flertall.

Dette er vårt alternativ – en stat som tjener folket og på lenger sikt en verden uten embetsmenn og klassestater i det hele tatt; en kommunistisk verden. Vi vil bruke all vår energi på å nå dette målet, og ikke distraheres inn i den gamle statens metode for å suge opp opposisjon.

Hva er alternativet?

NRKs meningsdiktatur

Politikernes grenseløse flyktninghykleri

Politikk foran økonomi

Innlegg om valgboikott

BOIKOTT VALGET (video)

Forward to battle comrades! Electoral battle? (English)

Stortingsvalget 2013:

Til Stortingsvalget i 2013 sa vi:

  • Det spiller faktisk ingen rolle hvem du stemmer på
  • Ikke én stemme til krigspartier
  • Velg opprør og sosialisme – organiser deg!

Tjen Folket er kommunister. Vårt mål er arbeiderklassen og alle undertrykte sin fullstendige frigjøring. Vi er mot hele dagens system. Vi er for et samfunn som bygger på fellesskap og samarbeid, ikke egoisme og konkurranse. Kommunisme er vårt ord for et menneskelig samfunn.

For å nå disse målene må vi bryte med makta til de rike og politikerne deres. Vi må skape vår egen makt, folkemakt, rød makt. Det kan vi ikke gjøre innenfor rammene av dette systemet. Å stemme ved valget forandrer ingenting. Å bli med oss i kampen for et annet samfunn kan endre alt.

Boikott valget

Uttalelse: Boikott valget

Ingen stemme til Norges kriger – 2011:

Siden 1999 har Norge deltatt i fire kriger – tre av dem offisielt. Noen tror Norge er en fredsnasjon. Andre tror at staten bare gjør som USA sier. Men sannheten er at staten helt frivillig velger å bombe verdens fattigste mennesker.

Ikke gi stemmen din til Norges angrepskriger

Boikott valget! – 2009

Vi har grovt sett bare to regjeringsalternativ. Alternativene er fortsatt «rødgrønt» eller en Høyre regjering (med eller uten Frp). Media og partiene prøver å framstille disse som veldig forskjellige. Men sånn er det ikke. Begge regjeringer betyr fortsatt privatisering, fortsatt krig i Afghanistan, fortsatt krisepakker til de rikeste, fortsatt kapitalisme. Begge alternativene vil at arbeiderklassen skal betale for krisa i kapitalismen, gjennom arbeidsløshet og mer utgifter for å leve. Begge alternativ er dårlige. Ingen av dem tjener folket.

Kronikk: Boikott valget!

Vi har fått et spørsmål om hvordan vi belegger at Rødt hadde mål om å bryte sperregrensa ved dette valget. Vi mener det er korrekt å hevde det på bakgrunn av flere utspill fra partiet i valgkampen. Spørsmål om Rødt og valgkampen

Boikott valget plakat

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.