Av og til snakker de om svake folk. Svake grupper.

Det er alle slags folk disse svake.

Folk i rullestol.

Rusavhengige.

Transfolk.

Folk som sliter psykisk.

Arbeidsløse.

Noen ganger kan “kvinner” være en svak gruppe.

Eller utlendinger.

Innvandrere.

Hva slags ideal er det som ligger til grunn for sånne ord?

Hva tenker noen som kaller folk for svake?

Er idealet en hvit, hetero mann i fast jobb med unger og kone og god inntekt og karriere og ingen traumer eller kroppslige plager?

Hvem er det da?

Slike er det ikke mange av i arbeiderklassen.

Eller folket som helhet.

Nei, sånne folk finnes bare i fantasiene hos enkelte.

I virkeligheten er det nesten ingen av oss arbeidsfolk og fattigfolk som er helt A4.

De fleste har opplevd noe, sett noe, følt noe – som gjør at vi ikke passer helt inn i den jævla malen eller forma de presser oss ned i.

Og noen har en lang rekke utfordringer, uten at det på noe vis gir mening å kalle dem svake!

Er man svak fordi man sitter i rullestol?

Ikke min venn, som har drevet menigheter og aviser i et hjemland der han måtte slepe seg fram med hendene.

Nei, det er en del av borgerskapets undertrykking av massene, sånne begreper som “svake”.

Vi er ikke svake.

ALEINE kan vi ikke få til så mye. Men hvem kan det?

Aleine dør mennesket i skogen.

Aleine overlever man ikke spedbarnsstadiet.

Nei, all styrke ligger i massene, i folket, i samhandling og organisering.

Vi avviser teorien om individet som supermenneske.

Vi avviser ideer om store genier eller konger som endrer verden.

Det er folket, og bare folket, som kan forandre verden.

Og vi har plass til alle slags folk i våre organiserte rekker.

Folk er ikke svake, fordi de ikke er A4.

Tvert om – massene henter sin enorme styrke nettopp fra at vi er så mange, så forskjellige, så mangfoldige.

Vi trenger enhet og samhold og felles handling og kamp, for å virkelig endre ting, men vi er ikke svake.

Ikke la dem kalle oss svake.

Ikke se på deg sjøl som svak.

Ikke aksepter sånn halvfascistisk tenkning.

Det er løgn og bedrag.

Sammen kan vi forandre alt.


Skrevet av en aktivist


Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.