Bokanmeldelse.

Bokanmeldelse av “Seize the time – The story of The Black Panther Party and Huey P. Newton”

Skrevet av en aktivist.

Forfatter: Bobby Seale

Denne boka, skrevet rundt 1969/1970, tar for seg den første perioden av Black Panther Party sin historie. Bobby Seale var med i partiet helt fra starten, og kjente Huey Newton – Black Panthers grunnlegger – personlig. Newton satt i fengsel da denne boka ble skrevet.

Boka forteller om utfordringene i de svarte lokalsamfunnene på vestsida av USA på 60-tallet, og hvordan Huey Newton og Seale bevæpna seg i forsvar mot et dødelig politi uten respekt for svarte liv. Newton mente dette var den eneste løsninga framover – væpna organisering av hele den svarte amerikanske befolkninga.

Vi får høre om situasjoner tidlig i partiets historie, slik som sammenstøt med politiet, interaksjon med lokalbefolkninga, kniving med andre politiske grupper, personer som blir med i partiet, og problemer knytta til infiltrasjon. Dette er en periode hvor svarte mennesker, i regi av partiet, bærer våpen på gata og forsvarer seg mot politiet. Boka oppklarer også en del misforståelser knytta til partiet den gangen – misforståelser som oppsto på grunn av medias mange løgner.

Mot slutten av boka glir fokuset mer over på Seales egen skjebne, da han blir én av flere som blir anklaga av myndighetene for kriminell virksomhet. Dette var en del av en større kampanje mot Black Panthers i regi av amerikanske myndigheter, og som satte flere sentrale medlemmer midlertidig ut av spill. Noen ble også drept av politiet. Vi får se hvordan Seales egen rettsprosess viser et lovverk som kan settes til side dersom makta føler det nødvendig for å nå sine mål om politisk undertrykking.

Boka er skrevet på et tidspunkt hvor partiet fortsatt eksisterer. Dette er ikke ei bok skrevet mange år etterpå, med en oversiktlig stil som systematisk tar for seg alt som har skjedd. Stilen i boka er ganske personlig og gir oss verden sett fra Seales perspektiv. Språket er til tider ganske “muntlig” og prega av Seales bakgrunn fra det svarte miljøet.

Utdrag:

I had been running with some cultural nationalists for around two or three years, the so-called West Coast underground RAM (Revolutionary Action Movement). I got very frustrated with those cats. I didn’t think they were going to do anything, and I became very discouraged about being able to work with them. They had a lot of paranoid hang-ups and they began to accuse me of things. They had so many bull crap suspicions, I couldn’t deal with them.

So Huey and I jumped up, and we said, “Well, fuck it. We resign. We’re going to the black community and we intend to organize in the black community and organize an organization to lead the black liberation struggle.” Huey ran all that down to them. “We don’t have time for you,” he said. “You’re jiving in these colleges. You’re hiding behind the ivory-walled towers in the college, and you’re shucking and you’re jiving.” This was the real break with the SSAC that Huey established.

The pigs backed up a couple of steps, and Huey was coming out of the car. Huey had his hand back in the car, getting his M-1, and you know, if you’ve ever seen Huey, he gets growly, but articulate. He came out of the car with his M-1. Huey knows his law so well that he wouldn’t have the M-1 loaded inside the car. When he came out of the car, he dropped a round off in the chamber right away. Clack, clup.

Hele boka i PDF

“I nettbutikken vår finner du et hefte med tekster fra og om Black Panthers.”http://tjen-folket.no/sentralt/view/11247#forlag

Politi mot politisk opposisjon

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.