Tjen Folket ønsker alle aktivister, kamerater og venner et godt nytt kampår – med noen ord om året som har gått.

Tjen Folket arbeider for å skape en revolusjonær bevegelse i Norge – å etablere et kommunistparti og organisere arbeiderklassen til å ta makta på alle områder. Vi arbeider for at fattige og undertrykka skal snu samfunnet på hodet, og at de som i dag er på bunn, blir på topp i morgen.

Denne kampen er både gammel og ung. Den er gammel, fordi at så lenge det har vært klasser og undertrykking, så har det også vært motstand og opprør. Den er ung, fordi den kommunistiske bevegelsen bare er 150 år gammel – i en verden der det finnes menneskelige religioner og institisjoner som er 1000 år og 2000 år gamle.

Tjen Folket er en ung organisasjon. Vi ble starta som gruppe i 1998. Vi har utvikla oss mye siden da, forandra oss mye. Men består fortsatt mest av unge folk og er fortsatt i forandring.

Den kommunistiske filosofien understreker at forandring er en kamp. Den går aldri på skinner. Aldri noen gang har bevegelser eller folk utvikla seg uavbrutt framover. Sånn er det med oss også. Vi har møtt motgang – både utenfra og innenfra. Og vi vet at det blir mer av dette i 2016 og lenger inn i framtida.

Sjøl historiens mest framgangsrike bevegelser og partier, har opplevd enorme tilbakeslag. Vi har også opplevd problemer, men vi utvikler oss likevel framover.

Et eksempel på framgang i 2015 var vår kampanje for å boikotte valget. Dette var årets viktigste propgandaoffensiv. Den ga et rekordantall aktivitetsrapporter fra aktivitet i alle landsdeler. Aktiviteten i kampanjen var en seier, og var mer profesjonell enn noensinne. Blant annet med systematisk arbeid på nett og med gjennomført grafikk og materiell. Vår grafikk ble tilogmed brukt til boikottkampanje i Canada.

Men det viktigste er den politiske linja i kampanjen. Vi er de eneste i Norge som driver organisert politisk valgboikott. Vi gjør ikke dette fordi vi ikke ser noe alternativ, men fordi vi HAR et virkelig alternativ. Vi har utvikla ei boikottlinje som er basert på marxismen-leninismen-maoismen og vår strategi for å bygge rød makt. Istedet for å tigge om smuler fra de som har makta, vil vi bygge ny makt og en ny stat. Vi har tro på våre egne krefter og på folkets krefter – vi har null tro på politikere, uansett om de kaller seg røde og grønne.

Hva skjer når man har tro på politikere? Før valget var det en såkalt grønn bølge og mange folk som er mot kapitalismen stemte på partiet De grønne. Mange alternative folk i Oslo blant annet. Men etter valget bestemte det nye såkalt rødgrønne flertallet seg for å likevel selge Hausmania, et alternativt økologisk og anarkistisk kultursted. En STOR skuffelse for mange folk som stemte på De grønne. Men ingen stor overraskelse for oss. Det kommer ikke av ondskap eller dumskap fra politikerne, men av en borgerlig politisk linje.

I motsetning til okkuperte hus og alternative miljøer som bryter med den gamle staten og borgerskapets makt, som skaper lommer av motstand, er den politiske linja til partiene å arbeide først og fremst innafor det borgerlige systemet. Dette systemet har sin helt egne logikk der partiene på kort sikt må velge mellom ”pest og kolera” og ”det minste ondet”, men der de på lang sikt alltid ender med å ta parti for det aller største ondet; nemlig det kapitalistiske systemet som ødelegger mennesker og miljø på høygir.

Utviklinga av en politisk-ideologisk linje og av arbeidsmetoder i tråd med denne, er grunnlaget for vår valgboikott. Og denne utviklinga har tatt nye skritt i 2015. Vi har systematisert vårt standpunkt og satt fram et tydelig alternativ til borgerskapets valgsirkus og deres gamle stat; vårt alternativ er rød makt og en ny stat i arbeiderklassens hender.

Vår linje er at alle undertrykka folk og grupper av folk, først og fremst arbeiderklassen som klasse, skal gripe etter makta der de kan. Makt er organisering og en egen makt må være egenorganisering utafor den politiske kontrollen til borgerskapet.

Vår oppgave er å organisere folk og spre den politikken vi mener er rett. Vi vet at det å organisere folk og vinne oppslutning for en ny politikk er et svært langvarig arbeid. Det krever tålmodighet og langsiktighet, det krever hardt arbeid og at folk ofrer tid og krefter. Det krever å velge vekk noen bekvemmeligheter og ta en del valg som man spontant ikke vil ta.

2016 står for døra. Flere ledende antifascister som står vårt forbund nært vil bli stilt for retten i den såkalte SOS Rasisme-saken. Dette er statlig undertrykking av politisk opposisjon, igangsatt av politikere fra partier som forvalter et totalt korrupt system – der byråkrater skor seg på andre.

2016 er også året der det er femti år siden Den store proletære kulturrevolusjonen i Kina. Verdenshistoriens største politiske revolusjon, starta og leda av blant annet Mao Zedong. En enorm mobilisering av massene mot kapitalisme og undertrykking, for altomfattende arbeidermakt.

La ånden fra kulturrevolusjonen inspirere oss til å stå mot forfølgelse av våre kamerater, og til å ta nye skritt framover i kampen for et nytt Norge og en ny verden.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.