Norsk selskap anklages for naturkatastrofe i Chile

Store menneskemengder tar til gatene i Chile, etter at enorme mengder av dødt maritimt liv skylles opp på Chiles langstrakte kyststripe. I videoer og bilder vises mennesker som vasser i levningene fra hval, blekksprut, hvalross og fisk.

I spissen for demonstrantene står fiskere og folk fra sør i Chile, der havet er en viktig ressurs. Arbeidere, studenter og venstresidefolk over hele landet har sluttet seg til.

Chilensk laks billigst i Norge

Chile står for en tredjedel av verdens lakseproduksjon, men Chiles naturressurser selges ut av det nasjonale monopolborgerskapet. Chilenske fiskere anklager kompradormyndighetene for å snu ryggen til de imperialistiske selskapenes rovdrift på naturen, og dette går igjen på direkte bekostning av lokalbefolkninga som er avhengige av det maritime livet.

Du har kanskje tidligere stussa på at den billigste laksen vi får kjøpt i Norge er fra nettopp Chile – et land på motsatt side av kloden. Norske selskaper er svært aktive der, fordi forholda for å odle laks er svært like norske forhold. Samtidig som grensene for hva som er natur- og helsemessig tøyes i det lengste, er utgiftene til arbeidskraft kun 10% av utgiftene for likt arbeid i Norge.

Mens den chilenske laksen selges blant annet som First Price i Norge, har informasjon om produksjonen ført til at flere selskaper nekter å importere den. Deriblant svenske ICA, COOP og Axfoods.

Dumpa 9000 tonn råtten laks

Myndighetene i Chile mener de bakomforliggende årsakene er naturens eget verk, men demonstrantene har ikke noe tro på dem. De mener politikerne snur ryggen til oppdrettsmilliardærenes naturovergrep.

Et dokument skal angivelig vise at opprettsgiganter har dumpa 9000 tonn råtten laks utenfor kysten. Det spekuleres i at laksen også har inneholdt giftige kjemikalier, fordi naturen oppfører seg merkelig. Lokalbefolkninga er hundre prosent sikre på at myndighetenes forklaringer ikke strekker til.

Det største blant selskapene som peikes ut tilhører den norske imperialistmilliardæren John Fredriksen. Det er også stor skepsis til den norske ambassadens salg av antibiotika, hvor en i Chile kan bruke mange ganger så mye antibiotika og andre kjemikalier enn i norske oppdrettsanlegg.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.