Vi har snakket med franske kommunister i organisasjonen OCML-VP om ungdomsopptøyene og kampene i mars og april.

Vi har fått følgende rapport skrevet tidlig i april. Ansvar for eventuelle feil i oversettelsen ligger hos tjen-folket.no:

For en måned siden (i mars) begynte en stor bevegelse i Frankrike mot en ny reform av den franske ‘arbeidsmiljøloven’ initiert av den “sosialistiske” regjeringen til François Hollande. Denne loven har som mål å øke ‘fleksibiliteten’ og omfanget av midlertidige ansettelser og vikariater for den breie massen av arbeidere.

Ingen fremtid uten prekariat med kapitalismen!

[Kameratene bruker begrepet «prekær» og «prekariat» i sin tekst. Det er et begrep i mange land, for å beskrive den delen av proletariatet som står i arbeid uten faste ansettelser, uten heltids stillinger å leve av og uten forutsigbarhet. Det er folk som jobber på midlertidige kontrakter eller vikariat eller som tilkallingshjelp, og vi ser i mange land at en svært stor del av proletariatet lever i denne usikre tilværelsen. Vår anmerkning.]

Fra begynnelsen av mobiliseringen, var vi tydelige på at det prekære arbeidslivet ikke fødtes med denne loven. I sin agressive konkurranse og jakt på profitt, bruker kapitalismen alltid proletarene som en variabel som kan presses, for enhver pris.

Deltid, midlertidige kontrakter, nattarbeid, fattigdom, lav lønn – dette er en virkelighet de fleste arbeidere i Frankrike allerede kjenner godt.

En reform som tjener fransk imperialisme!

Denne nye reformen er at den siste i en lang rekke; Macron-loven (fra den “sosialistiske” finansministeren), ANI (fleksibilitetsavtalen) osv. Alle disse reformene kommer nå fordi fransk imperialisme er i tilbakegang. I sin kamp mot konkurrenter, inkludert Tyskland og Storbritannia, må den bli mer konkurransedyktig. Dette krever derfor maksimal ødeleggelse av de siste sosiale godene og maksimal utbytting av proletariatet.

Massemobilisering

Den 9. mars demonstrerte 500.000 mennesker over hele Frankrike. Den 31. mars var det 1,2 millioner mennesker.

Bevegelsen av ungdom og arbeidere intensiveres. Konfrontasjoner med politiet har funnet sted. Mer enn 130 personer ble arrestert i Paris 4. april. Vår organisasjon har deltatt i alle initiativ i flere byer i Frankrike. Vi sto deltok på skoler og i fabrikker, og agiterte for behovet av felles kamp for studenter og arbeidere mot kapitalistisk fattigdom. Og vi står for selvorganisering i kampen mot alle reformistiske avledningsmanøvre.

Opptøyene har ikke stoppet. Senest i går var det nye opptøyer.

Bygg våre egne baser!

For oss i denne kampen, jobber vi i alle sektorer i kampen for å stoppe denne reformen. Men vi kobler denne kampen sammen med vårt politiske mål: å danne en ny generasjon av aktivister for å styrke de revolusjonære basene. Dette er kjerna i det vi jobber for i all vår deltagelse i disse kampene.

Dessuten har kamerater fra flere land sendt solidaritetshilsninger per film. Det er viktig for oss fordi det løfter fram det faktum at vår kamp er den samme kampen av alle revolusjonære og av massene over hele verden: en kamp mot kapitalismen og imperialismen. En kamp for revolusjonen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.