- Etter mange års internasjonal innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående.

Dette er begynnelsen i en evalueringsrapport fra Godal-utvalget, bestilt av regjeringa for å evaluere den norske statens innsats i Afghanistan. Dette er litt bukken som passer havresekken – det er imperialiststatens egenevaluering av den imperialistiske krigen i Afghanistan. Dette til tross, tegner rapporten et svært nedslående bilde av krigen.

I korte trekk kan krigen oppsummeres slik: I 15 år har vestlig imperialisme herjet Afghanistan. Ingen er sikre på hva dette har kostet, verken i kroner eller menneskeliv. Anslag viser at så mye som over 90 000 menneskeliv kan være gått tapt iløpet av krigens gang. Av disse regnes over 30 000 sivile og 35 000 «opprørere». Men med den utstrakte bruken av luft- og droneangrep har det tidligere blitt uttalt at man ikke har så god kontroll på hvem man faktisk dreper i disse angrepene.

Fikk iallefall vist noe Godal-utvalget skriver at Norge hadde tre mål med sitt engasjement i Afghanistan. Disse var: 1. Vise støtte og lojalitet ovenfor USA og NATO. 2. Sørge for at Afghanistan ikke blir et internasjonalt bolverk for terrorisme. 3. «Bygge en stabil og demokratisk afghansk stat gjennom fredsarbeid og langsiktig bistand»

Videre står det i rapporten at grupper som Taliban er på sitt sterkeste siden krigens start i 2001. Utvalget skriver også «Den norske innsatsen har utgjort en svært liten del av den totale ressursbruken i Afghanistan. Den har følgelig ikke bidratt til å endre hovedbildet av utviklingen i landet».

Afghanistan har de siste årene vært det landet i verden som har mottatt mest bistand i verden, og rapporten slår også fast at i 2014 var landet verdens mest bistandsavhengige land. Denne bistanden har i liten grad bygget opp det afghanske samfunnet, men tvert imot sendt korrupsjonen opp i nye høyder og gjort landet avhengig av bistand.

Av disse tre målene er det kun ett som kan sies å være innfridd. Godal-utvalget konkluderer med at Norge villig har stilt opp som lydig hund for USA-imperialismen, og dermed vist at Norge er en krigerstat å regne med.

Men den norske staten er ikke bare lydig mot USA, den er en sjølstendig imperialist. Et faktum som ofte blir oversett av norsk “venstreside”. Det norske borgerskapet har sine egne imperialistiske ambisjoner og interesser.

Krigen i Afghanistan har vært en gullgruve for norske kapitalister og den har åpna landet for norske selskaper. I tillegg er flere norske selskaper aktive, og norske NGOer driver svære prosjekter på bistandsmidler og gjerne i samarbeid med storselskapene. Det betyr ikke at selve okkupasjonen har vært direkte lønnsom i kroner og øre, men den har plassert den norske staten og kapitalen som en sterk militær, politisk og økonomisk aktør midt i Asia. I nabolandene driver norske storselskaper sin lønnsomme virksomhet og det norske militærvesenet får trening og erfaring i imperialistisk krig. Ringvirkningene av å delta i slik krig, er i dette systemet svært lønnsom for norske ledere.

Men for Afghanistan har Norge og de øvrige NATO-statenes terror ikke bidratt til noe annet enn å slenge landet ut i en negativ spiral av vold, narkotikaproduksjon og bistandsavhengighet.

Kilder:

- http://www.fvn.no/nyheter/utenriks/Sterk-kritikk-av-Norges-innsats-i-Afghanistan-3019687.html#ga=1.127284170.63928055.1463137253 - http://www.globalis.no/Statistikk/Bistand-mottatt/(language)/nor-NO - http://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/life-as-a-drone-pilot-creech-air-force-base-nevada - http://www.nettavisen.no/na24/afghanistan-krigen-gullgruve-for-norsk-selskap/2965979.html - http://www.vg.no/nyheter/utenriks/afghanistan/vil-ha-norske-oljeselskap-til-afghanistan/a/10062488/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.