Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og isolert i Peru.

Etter 10 år med folkekrig klarte den peruanske staten å finne og arrestere store deler av ledelsen i Perus Kommunistiske Parti (PKP). Folkekrigen startet 3. desember i 1982.

Dette skjedde i en tid med stor krise i den kommunistiske bevegelsen. Sosialismen i Kina hadde falt etter at en revisjonistisk klikk tok makta og fengslet de revolusjonære lederne. Over hele verden forfalt partier i forvirring, revisjonisme eller dogmatisk fornektelse.

Men i Peru reiste PKP fana for maoismen og folkekrig til kommunismen. De ble en inspirasjon for partier og grupper i mange land, blant annet folkekrigene på Fillippinene, i Nepal og i India.

3. desember arrangerte Tjen Folket Rød film i Oslo om temaet: “People of the Shining path” er en av få dokumentarer som er produsert om folkekrigen i Peru og om Perus Kommunistiske Parti(PKP), som gir et nøytralt og mer sympatisk innblikk i epoken. Dokumentaren er filmet i tida rett før formann Gonzalo, grunnleggeren av PKP, ble tatt til fange av den peruanske staten. Velkommen til Rød film om folkekrigen i Peru.”

Filmen kan man finne gjennom Tjen Folkets lenker til film på nett

PKP var det første partiet som erklærte at MLM (marxismen-leninismen-maoismen) var et nytt og høyere stadium i utviklinga av den kommunistiske teorien. Vi har oversatt en av deres grunnleggende tekster om MLM, Om marxismen-leninismen-maoismen.

Folkekrigen ble ledet av partiet, og hadde størst oppslutning i innlandet blant de fattigste og mest undertrykka delene av folket – først og fremst urbefolkningen. Peru har en lang tradisjon for grov rasisme og undertrykking. Det er hvite folk som dominerer i staten og økonomien. Urfolket har blitt ofre for folkemord som i andre deler av Amerika. PKP og folkekrigen ble et verktøy for disse menneskene og deres opprør mot undertrykking, føydalisme og imperialisme. Kommunistene og massene bygget fronter som var kjerna i en Ny Stat for nydemokrati og sosialisme. På et tidspunkt rundt 1990 var denne røde makta etablert i 40% av landet.

Arrestasjonen av Gonzalo ble fulgt av forvirring i bevegelsen både i Peru og internasjonalt. Partiet gikk delvis i oppløsning i rivaliserende fraksjoner. Noen fordømte Gonzalo, noen ble reine bevæpna banditter, andre ville avslutte folkekrigen og gå inn i parlamentarisme og legalt arbeid. Men for kort tid siden ble det gjennomført propagandaaksjoner i hovedstaden Lima, av folk som vil fortsette folkekrigen og står for den opprinnelige linja til partiet.

I Sverige finnes en blogg til forsvar for Gonzalos liv..

Her er en internasjonal uttalelse til forsvar av Gonzalo

PKP kalles “Lysende sti” i borgerlige medier, og har vært offer for den samme typen hets og svartmaling som alltid rammer revolusjoner og opprør – spesielt der de fattigste og mest undertrykka reiser seg i voldsomt raseri.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.