Tjen Folket Media har publisert en ny podcast om klassene i Norge.

Rødt forum: Klassene i Norge

Klassespørsmål ties ofte ned. Mange mener det ikke finnes klasser i Norge. Men noen klasser har makta, og tjener på andres arbeid. Andre klasser gjør arbeidet som får landet til å gå rundt uten at de sitter med den politiske makta.

Denne podcasten tar for seg spørsmål som: Hvilke klasser har makta og hvilke klasser er undertrykt? Hvilke klasser er tjent med revolusjon, og hvilke vil bevare ting som de er? Hvilke klasser finnes det, og hvordan ser klasseinndelinga i Norge ut? Hva vil imperialisme si for klassene i Norge?

Podcasten er fra rødt forum om klassene i Norge, og inneholder innledning og litt av debatten etterpå.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.