I all slags media drives nå en bevisst kampanje for NATO-krig i Syria.

Krig er et helvete og fem år med krig i Syria har påført millioner av mennesker ufattelig lidelse. Gjennom TV, aviser og sosiale medier, vil mange i vesten få inntrykk av at Assad-regimet er de eneste som utfører terror mot folk. Men motstanden mot Assad består blant annet av Al-Quaida, IS og andre jihadister, med støtte fra Assads fiender i utlandet. Disse er ikke noen “good guys” i Syria.

Det er en myte at vestlige stater ikke involverer seg nok. De har involvert seg for mye. Våpen, penger og politisk støtte fra NATO-landene og fra NATOs allierte i Saudi Arabia og Gulfstatene – har gjort det mulig å bygge hele armeer av fremmedkrigere i landet. Vesten er i aller høyeste grad en aktiv deltager i krigen, ikke en passiv tilskuer.

I media nå føres en kampanje for mer våpen, mer intervensjon, mer av det NATO har gjort i fem år allerede. De spiller på følelser, de viser menneskelig lidelse, men det de foreslår vil skape mer av dette.

Vi har forøvrig ingen illusjoner om Assad-regjeringen, Russland og deres medier. De har sine interesser som de propaganderer for.

Dette er ikke noe nytt. Slik var det med Afghanistan og Irak, slik var det med Jugoslavia i 1999 og med Libya i 2011. Ingen av stedene har USA og NATO gjort forholdene bedre for sivilbefolkningen. Deres løsning er ingen løsning på menneskelig lidelse, det betyr bare mer politisk makt for vestlige stormakter.

Vi har fasiten. 13 år etter invasjonen i Irak vet vi at de løy for å få krige. De sa at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe de ikke hadde. De sa at Saddam Hussein utførte terror mot egen befolkning, noe som var korrekt, men invasjonen har mangedoblet terroren mot irakere. Situasjonen er mye verre for mange flere enn noen gang før invasjonen. I Libya finnes fortsatt ingen samlende regjering. Selve Libyas stat er ødelagt og jihadister styrer deler av landet. Folket lider.

Og sånn har det vært i alle kriger, spesielt de siste 100 årene. Politiske ledere skyver siviles lidelse foran seg, for å legitimere deres kriger – som fører til enda mer lidelse. Selv Hitler-regimet forkledte sin krigføring som humanitær intervensjon. Da de invaderte Tsjekkia og Polen var det i begge tilfeller med påskudd om å hjelpe minoriteter eller slå tilbake angrep på Tyskland og tyskere. Derfor må vi se bak propagandaen, vi må se på motivene og målene. De som har bra motiver og bra mål, bør vi støtte. I alle andre tilfeller bør vi avvise deres propaganda og politikk, og arbeide for å dempe konsekvensene for folk.

Samtidig som vestlige politikere appellerer til våre følelser for å legitimere sin agenda i Syria, så stenger de grensene for flyktninger derfra. Så kort rekker deres humanisme.

Ingen støtte til vestlig intervensjon og krig i Syria, NATO har blod på hendene. Full støtte til flyktningene fra krig, som fortjener vår varmeste velkomst.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.