Tjen Folket inviterer alle som vil ha full kvinnefrigjøring og radikal kvinnekamp, til å markere 8. mars sammen med oss.

Vi går med hovedparolen: Stopp norsk utbytting av kvinner i tredje verden – kvinnefrigjøring krever revolusjon

Den norske staten og norske selskaper, som Statoil og Telenor, utbytter og undertrykker kvinner i tredje verden. Det er noen av verdens fattigste kvinner som syr klær til norske butikker, som skreller reker til norske frysedisker, som vasser i kjemikalier for Telenor i Bangladesh.

Den norske staten sprer død over verdens fattigste, for eksempel med bombeangrepene på Libya i 2011 og okkupasjonen av Afghanistan som har pågått siden 2001. Sammen med norsk militær makt, sikres norsk økonomisk makt. Den norske staten er en imperialist, og en fiende av all verdens arbeiderkvinner.

Tjen Folket kjemper mot staten og kapitalen. Vi er for revolusjonær og antiimperialistisk kvinnekamp. Virkelig solidaritet med verdens undertrykte kvinner må bety kamp mot den den norske imperialismen.

Også i Norge lever vi i et patriarkat, et system av mannsmakt. Dette patriarkatet er tett vevd sammen med norsk kapitalisme og imperialisme. Arbeidsmarkedet er veldig kjønnsdelt, kvinner bærer hovedbyrden med barn og hjem, kvinner eier mindre enn menn og kapitalistklassen er svært mannsdominert. Kvinner undertrykkes med seksualisert vold, partnervold, prostitusjon, kroppspress og skjønnhetstyranni.

Siden patriarkatet bygger på privat eiendomsrett og er vevd sammen med kapitalismen, kan bare revolusjon frigjøre kvinner. Bare i et kommunistisk samfunn er full kvinnefrigjøring mulig. For revolusjon må vi bygge røde rom og rød makt på gater, torg, skoler og arbeidsplasser i dag.

Bli med oss på 8. mars!

Bli med i Rød Blokk – mot imperialisme, kapital og patriarkat – for full kvinnefrigjøring og kommunisme!

Oppmøte for Rød Blokk:

Kristiansand / Camilla Collets plass / 16:30

Trondheim / Toppen av Nordre gate / 16:30

Oslo / Arbeidersamfunnets plass / 18:00

Bergen / Torgalmenningen / 17:00

Stavanger / Arneageren / 16:30


Banner til facebook:


Bilde uten navn


Profilbilde til Facebook:


Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.