Uhjelp som raserer regnskog, imperialisme mot Afrika og voldtekt som våpen.

Leon Bafondoko skriver i Agenda Magasin at norske millionbeløp går til korrupte regnskogsprosjekter i Kongo.

Artikkelen er en del av kampanjen foran 8. mars – bli med mot imperialisme, for kvinnefrigjøring, bli med på Rød 8. Mars

I stedet for å bidra til utvikling eller å bevare regnskogen, går pengene til å støtte store selskaper fra Europa og Asia, slik at de kan hogge skogen lovlig. De subsidierer imperialisme, under dekke av å bekjempe “ulovlig hogst”. Bafondoko skriver at hogsten ødelegger ikke bare skogen for klima og miljø, men også gjør det umulig for urbefolkningen å leve av regnskogen – slik de har rett til.

Utbyttingshjelp og imperialisme

Under dekke av “miljøvern” og “bistand”, går staten inn og smører imperialistisk utbytting av landet. Dette er ikke et avvik eller noe usedvanlig – dette er normalen for norsk “u-hjelp”. Kommunister i Norge har derfor brukt å kalle denne “utviklingshjelpa” for “utbyttingshjelp” istedet.

Imperialismen i Kongo, som norske miljøvernpenger smører, rammer urbefolkning og fattigbønder. Og imperialismen og utbyttinga er hovedårsaken til at Kongo og andre land i tredje verden er så fattige – og at kvinner undertrykkes så grovt.

Voldtekt som våpen

Kvinneundertrykkinga er hard i Kongo. Dinastiftelsen sier at 1100 kvinner blir voldtatt i Kongo – hver dag! Voldtekt brukes som våpen mot hele samfunn i krigen mellom forskjellige stater, militser og andre aktører. Dette kan ikke sees isolert fra imperialismen. Jakten på mineraler og makt, kampen om innflytelse, er de direkte årsakene til krigen i Øst-Kongo – og dermed en direkte årsak til voldtekt som våpen. En støtte til Kongos kvinner blir fort meningsløs, om den er blind for imperialismen.

DR Kongo er på mange lister blant de ti verste landene for kvinner. Men måten vestlige bistandsorganisasjoner omtaler afrikanske land på, kan ofte være motivert av at de ønsker flere penger til sine prosjekter. Bistandsorganisasjonenes feminisme er borgerlig feminisme. Ikke fordi de som jobber der er onde mennesker, men fordi de samarbeider med imperialismen i stedet for å konfrontere den.

Et av verdens rikeste og fattigste land

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er et av verdens største land. Det er Afrikas nest største land i areal og fjerde største i folketall (nesten 80 millioner). Og det er et av verdens rikeste land når det kommer til naturressurser. Det meste av koltanen som er nødvendig i mobiltelefoner, graves opp i Kongos gruver.

Kongos folk er blant verdens fattigste. Faktisk mente FN i 2011 at DR Kongo var verdens fattigste land. (http://www.infoplease.com/ipa/A0908763.html) Hvordan kan et land rikt på ressurser ha et så fattig folk?

Hovedårsaken er at Kongo de siste 200 årene har blitt herjet med og plyndret av utenlandske stater og selskaper. Belgias Kong Leopold koloniserte landet og myrdet millioner av mennesker i grotesk undertrykking.

Imperialistene vil ha korrupte regimer

Etter et folkelig opprør i 1960 ble det etablert en regjering ledet av Patrice Lumumba, som jobba for sosial og nasjonal frigjøring. Men i 1965 støtta USA et kupp mot han. Lumumba ble drept. Og et USA-vennlig despotisk regime ble oppretta under navnet Zaïre. Dette har skjedd systematisk i Afrika – utenlandske stormakter fjerner de lederne de ikke liker med vold. Og det skjer den dag i dag! Libyas statsleder Gaddafi ble bombet vekk fra makta i 2011, og han ble etterpå brutalt drept på gata.

Hver gang vestlige bistandsorganisasjoner, medier og myndigheter snakker om korrupsjon i Afrika, så er det dypt dobbeltmoralskt. De representerer imperialistene som har valgt de korrupte regimene. Våpnene til militsene kommer fra vesten. Despotene kom til makta med stormakter i ryggen. Vestlige selskaper gir milliarder i smøring til byråkrater og politikere. De mest korrupte regimene i verden, er nettopp imperialiststater, som den norske. Som gir bistandsmidler til selskaper som hogger ned trær, som via Statoil betaler hundretalls millioner i nesten åpne bestikkelser for kontrakter og som gjerne holder hender med verdens mest reaksjonære regimer, som Saudi Arabia. Imperialistene bare hykler – for de vil sjølsagt ha korrupte regimer. De jobber gjerne med politikere som selger folkets ressurser mot bestikkelser.

Diamanter og koltan lokker til seg gribbene

Siden kuppet i 1965 har også landet opplevd en rekke uroligheter, maktskifter, kuppforsøk og store kriger. Kongos svære naturressurser, for eksempel diamanter, kipper, zink og koltan, lokker en rekke andre makter og selskaper inn i landet.

Den andre Kongokrigen ble kalt “Afrikas verdenskrig”, på grunn av det store antallet involverte stater og grupper. Kongos regjering, med støtte av Angola, Tsjad, Namibia og Zimbabwe – og en rekke militser og krefter retta mot Rwanda og Uganda, sto mot Rwanda, Uganda og Burundi, rwandiske militser, Uganda-militser og anti-angolesiske krefter. Det er usikkert hvor mange som døde som følger av krigen, men sannsynligvis flere hundre tusen.

De største importørene fra Kongo er Kina (soleklar førsteplass), Zambia, Italia, Sør-Korea og Finland. Råvarene er grunnlag for en rekke varer som selges på vestlige markeder.

Kontrollen over varene og eksporten av dem, ligger i følge BBC i hendene på eventyrere, skrupeløse selskaper, krigsherrer og korrupte regjeringer, og de har splitta landet i nasjonaliteter og folkegrupper, med grunnlag i de økonomiske interessene.

Krig og frigjøring

Krigene og plyndringa av landet, holder folket nede i fattigdom. Og kvinnene er de som betaler den største prisen, i et land der voldtekt er et av de viktigste våpnene i krigføringa og der kvinner bærer de tyngste byrdene i hjem og jordbruk.

Først når proletarer, fattigbønder og Kongos kvinner reiser seg og kaster korrupte kapitalistlakeier og imperialister ut av landet, kan de sette en endelig stopper for fattigdom og kjønnsbasert vold.

Tjen Folket har skrevet om Kongo før:

Kongos røde jord

Om de fengslede nordmennene i Kongo

Asks antiimperialisme

Nyhetssaker om Kongo:

Norge raserer Kongos regnskog

BBC Q&A: DR Congo conflict

25 sivile hakket til døde i angrep i Kongo

“Dinastiftelsen på kvinnedagen: Krigen mot kvinner i Kongo”: http://dinastiftelsen.no/blogg/item/128-kvinnedagen-krigen-mot-kvinner-i-kongo/128-kvinnedagen-krigen-mot-kvinner-i-kongo

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.