Flere steder i landet dannet aktivister og venner av Tjen folket Rød blokk under årets 8. mars-markering.

Hovedparola var “Knus norsk utbytting av kvinner i 3. verden – Kvinnefrigjøring krever revolusjon!”.

I forkant av markeringa har aktivister landet over jobba iherdig med forberedelser, plakatklistring og bannermaling.

På dagen samlet aktivister seg for å gjøre klart lokaler for arrangement og etterarrangement, som å lage mat og gjøre klart faner og materiell. Etter forberedelsene holdt lederne for Rød Blokk en orientering om program og aktivitetsplan for dagen.

Bilde uten navn

Rød blokk i Trondheim.

I Trondheim gikk aktivistene til offentlig oppmøtested for Rød Blokk i toppen av Nordre gate. Her ble banner og flagg stilt opp mens et hundretalls flyers ble delt ut, før gruppa gikk til det offisielle 8. mars-arrangementet.

Derfra dannet aktivistene Rød Blokk i toget. Kort tid etter avmarsj observerte aktivistene en mann som kastet egg mot andre deltagere i blokka fra fortauet. Tre aktivister løp ut av blokka og oppsøkte mannen. Han virket forvirret og ustabil, men sluttet å kaste og gikk da han fikk beskjed om å forlate stedet.

Aktivistene ropte slagord i toget mot kapitalisme, fascisme og patriarkat. De delte også ut Tjen Folkets bulletin til mange folk. Blokka fikk mange positive tilbakemeldinger, spesielt på banneret og bullletinen – samt bortvisinga av den ustabile provokatøren.


Bilde uten navn Rød blokk dannes for andre år på rad i Stavanger.

I Stavanger ble det gjennomført Rød blokk for andre år på rad. Blokka stillte seg først opp ved Arneageren, og gikk deretter gjennom gatene til byparken hvor 8. mars-komiteen holdt sitt arrangement. Her ble det hørt på appeller. Aktivistene fikk delt ut mange bulletiner, løpeseddeler og fikk kommet i kontakt med mange folk.

Også i Oslo markerte Tjen Folket kvinnedagen med Rød Blokk. Aktivistene samlet seg først på Arbeidersamfunnets plass, før vi gikk samla til 8. mars-komiteens arrangement på Youngstorget. Her delte aktivister ut bulletin og løpesedler, og stifta flere nye bekjentskaper.

Tjen Folket dannet egen blokk i toget, og markerte seg med slagord som “Hva skal vi gjøre? Knus mannsmakta! Når skal vi gjøre det? Nå!”, “Rasister og voldtektsmenn – ut av regjeringen” og “Proletær feminisme – kvinnekamp for kommunisme!”.

Etter toget ble det arrangert åpne møter med innledninger fra aktivister, diskusjon, matservering og revolusjonær visesang og musikk.


Bilde uten navn Fra Rød blokk i Kristiansand.

I Kristiansand startet dagen på Camilla Colletts plass, der det ble holdt appeller. Deretter bar det til marsj hvor den røde blokka gikk sammen med toget gjennom Kristiansand sentrum.

På tross av kaldt og vått vær sto aktivistene og venner av forbundet på og ropte høye slagord for kvinnekamp. Slagordene for kvinnekamp var til irritasjon for noen reformister, mens det ble positivt tatt imot av andre, som også hang seg på. Marsjen avsluttet ved Camilla Collett-statuen.


Bilde uten navn
Bilde uten navn
Bilde uten navn
Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.