Rød Blokk mot kapitalismen og dens kriger – fram for et kjempende kommunistisk parti!

Tjen Folket organiserer Rød Blokk 1. Mai i 5 byer i 2017. I tillegg deltar vi også i tog og arrangementer andre steder i landet. Vi oppfordrer alle røde og revolusjonære, alle antiimperialister og antikapitalister, om å slutte seg til en virkelig rød 1. mai.

Tjen Folket arbeider for å skape et ekte kommunistparti i Norge. Et kjempende parti. Et aktivistisk parti. En kamporganisasjon. Et parti som virkelig er proletariatets eget parti, og som slåss for at proletariatet skal ta makta – med alle nødvendige midler. Et parti av en ny type – mot alle de gamle partiene og deres korrupte byråkrati. Et parti som kan være senter og ledelse for en revolusjon som river ned den gamle staten, og bygger en ny sosialistisk arbeiderstat.

Den norske staten og kapitalen er imperialistiske. De er parasitter som tjener seg rike på fattige menneskers arbeid i den tredje verden. De organiserer plyndring, og de bomber verdens fattigste mennesker – slik de gjorde i Libya. De fungerer som falsk fredsmegler, når de går inn i konflikter for å tjene USA og sine egne interesser – mot folkets kamp. Vår hovedfiende er her i vårt eget land, det er de norske kapitalistene og deres stat. Første mai er en kampdag for arbeiderklassen, for proletariatet, mot kapitalismen – for sosialismen.

Kapitalisme er systemet der alt dreier seg om profitt. Penger styrer alt. Har man ikke penger så sulter man i hjel. Har man mye penger kan man kjøpe hva som helst. Kapitalismen er hovedårsaken til:

  • Alle krigene i dag for markeder, ressurser og politisk makt.
  • At 800 millioner mennesker har for lite mat og flere millioner dør av sult hvert år.
  • Miljøødeleggelser, forurensing, overfiske i havet, utslipp og overdreven transport.
  • Arbeidsløshet, gjeldsslaveri, prisøkninger, sosial dumping, stress og press.
  • Sosialisme er det eneste alternativet til dette urettferdige og ulogiske systemet.

Vi er ikke pasifister. Vi vet at fienden er bevæpna og skruppelløs. Vi vil ha en fredelig verden, der ingen sulter og ingen lider nød. Men som Mao Zedong sa: “Vi er for at krigen skal avskaffes, vi ønsker ingen krig. Men krigen kan bare avskaffes ved krig. Den som vil at de ikke lenger skal finnes geværer – han må gripe til geværet.”

Alle som vil kjempe mot kapitalismen og for sosialismen, er velkommen til å gå med oss i Rød Blokk Første Mai.

Rød front – mot stat og kapital!

Død over imperialismen – klassekamp helt til kommunismen!

Profilbilde til Facebook:

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.