1. mai-uttalelse fra Red Guards Austin en MLM-gruppe i Texas.

Oversatt av en aktivist.

De siste 2 årene har vi deltatt i en blokk som fremmer en militant arbeiderklasse i Austin på 1. mai – arbeidernes internasjonale kampdag. Vi oppfordrer arbeiderklassen og alle revolusjonære i Austin til å samles 1.mai 18.00 på hjørnet av West 4th st pg Guadalupe nær parken , for å stå mot USA-imperialismen og de nylige ICE-raidene koblet til Trumps protofascistiske administrasjon. Arbeiderne i Austin har felles interesser med arbeiderne i resten av verden, de som møter deportasjoner over hele USA og det syriske folk. Hvis vi motsetter oss deportasjoner og krever at flyktninger er velkomne her, må vi på det sterkeste motsette oss imperialistkrigen i Syria, som skaper flyktninger og ødelegger et selvstendig land. USA-imperialismen og den monopolkapitalistiske herskerklassen er vår fremste fiende.

Vi uttrykker vår hjertefølte hilsen til våre kamerater verden over, som samles til motstand mot kapitalismen på vegne av vår klasse;

  • Jugendwiderstand, i Tyskland har kallt på arbeiderne og ungdommen i arbeiderklasse-området Neukolln i Berlin til samling og demonstrasjon og vi ønsker å sende dem vår kameratslige hilsen fra Austin,Texas.
  • Vi ønsker også å uttrykke vår solidaritet og hilsen til kameratene i Red Guards Los Angeles, Red Guards Philadelphia, Kansas City Revolutionary Collective, Queen City Maoist Collective, San Marcos Revolutionary Front, Dallas Antifa,
  • samt kameratene våre i Houston, New Orleans, Mobile og ellers denne 1.mai.

Kamerater på tvers av Europa, Asia og Afrika legemliggjør slagordet “Det er rett å gjøre opprør”, når de på militant vis forbereder 1. mais demonstrasjoner og feiring. Revolusjonær kommunisme spør ikke systemet pent – Vi spiller ikke softball med politiet og dets lakeier.

Vi insisterer på at arbeidernes internasjonale dag ikke skal renses for sin militante karakter. Det finnes de som ikke ønsker noe annet enn å sitte ved herskerklassens bord. De ønsker, som alle vampyrer, å suge folkets blod, og søker det igjennom veier tillatte av systemet. Deres private organisasjoner samt revisjonistiske organisasjoner skyr all resistanse og undergraver alle opprør. De omfavner den uungåelige undertrykkelsen som er en nødvendig følge av å motsette seg den herskende klasses interesser, med alvorlige feiltrinn. De er den herskende klasse forkledd som arbeidere og vi må tegne opp klare grenser mellom dem og oss selv. Selv om disse revisjonistene kanskje snakker revolusjonens språk, så sier de egentlig at " Det er feil å gjøre opprør". De våger ikke å kjempe, derfor fortjener de heller ikke å vinne.

Revisjonsimen og sosialdemokratiet, vil ( når det passer dem ) sammen med de ikke-statlige velferdsorganisasjonene, arbeide for en “antikrigs”-bevegelse. Allikevel har historien vist oss begrensningene som følger av å være “anti-krig”. Vi kaller, utvetydig og ubetinget , på en antiimperialistisk bevegelse i Austin. Vi må understreke at det finnes 2 typer krig: Den første typen er den aggressive imperialistkrigen, som akkurat nå øker i omfang i Syria (og er konstant fortsatt mot Yemen, Somalia, Pakistan , Libya, Irak og Afganistan), og den andre typen krig; den som blir kjempet av undertrykte stater og revolusjonære folk over hele verden – en rettferdig krig imot imperialismen, først og fremst USAs imperialisme. Denne andre typen er en krig som vi må støtte – folkekrigen i India og krigen imot amerikansk imperialisme for et demokrati på Fillipinene samt kriger utkjempet av andre nasjoner og frigjøringshærer som mangler en sosialistisk karakater, men som allikevel tjener folkets interesser ved å motsette seg og gi slag til amerikansk imperialisme. Alle disse krigene må støttes.

Verdens proletære revolusjon har vind i seilene og revisjonismens fall og dens alt i alt diskreditering har virket samlende. Maoismen er veien videre.

Vi oppfordrer alle antifacsister, revolusjonære og kamerater til å delta i de planlagte begivenhetene, være det seg maoister, anarkister eller andre ekte anti-kapitalister, anti-imperialister eller anti-facsister.

h2.1917 – 2017

Dette årets 1. mai er en spesiell begivenhet, dette året markerer oktoberrevolusjonens 100-års jubileum, ledet av den store marxistiske læreren, kamerat Lenin. Det er Lenin som ga verden forståelse for den revolusjonære analysen, at imperialisme er det høyeste og det siste stadium i det kapitalistiske systemet. Dette systemet kan kun gå en vei, nedover. Imens det stålsetter seg mot tilbakeslag og fortsetter å plyndre verden, klargjør vi, revolusjonære proletære, krefter til den neste store bølgen av proletær revolusjon. Vi skylder Lenin og bolsjevikene mye, de viste konkret for verden at en sosialistisk revolusjon er mulig.

Lenin advarte mot verdenskriger som følge av at imperialistiske stater forsøker å re-dele verden opp mellom seg og det var Lenin som snudde den imperialistiske krigen mellom Tyskland og Russland (som del av 1.verdenskrig) til en borgerkrig hvor arbeiderklassen tok makta. 100 år med bolsjevisk revolusjon har skaffet oss skarpe våpen , som ble enda sterkere under formann Maos kamper og kampene i Peru, ledet av formann Gonzalo, som sammenfattet marxismen-leninismen til marxismen-leninismen-maoismen, og beviste at Maos bidrag var universelle. Ingenting av dette ville vært mulig uten lærdommene under den store oktoberrevolusjonen.

1.mai går tilbake til martyrene i Chicago Haymarket i 1886, som kjempet til døden, for 8-timers arbeidsdag og som ble tatt opp av revolusjonære verden over som arbeidernes internasjonale kampdag. Den internasjonale kampdagen ble utført ulovlig, som en dag med feirende motstand , i Russland, før oktoberrevolusjonen, men ble lovliggjort etter. 1.mai 1917 ble boikottet av de reaksjonære mensjevikene og andre sosialdemokrater (de liberale!), som i dets nåværende tilstedeværelse her i Austin , ikke søker å boikotte, men å tømme dagen for militant innhold og gjøre den til nok en tom utstilling , akseptabel for herskerklasse og stat.

Gjennom de siste par årene har vi hjulpet til å gjøre 1. mai til en minnesrik begivenhet her i Austin, og vi er fullstendig klar over at dette ikke ville vært mulig , uten først og fremst, massene selv og for det andre kamerater i andre organisasjoner. Det er en ære for oss å få fortsette i denne tradisjonen og å fortsette å heise det røde flagget for revolusjon!

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.