Tjen Folket vil markere seieren over Hitler-fascismen, og hedre ofrene som ble gjort i kampen mot den – spesielt av røde partisaner, av Osvaldgruppa og Pellegruppa, av Den røde armé og hele det sovjetiske folket.

Vi er for den kompromissløse kampen mot nazismen – og markerer oss mot at den norske krigsstaten gjør Frigjøringsdagen til en “veterandag” som også forsøker å gjøre ære på okkupasjonen av Afghanistan og annen norsk imperialistisk krigføring.

Staten forsøker å skitne til denne dagen med en “Veterandag” og propaganda for norsk okkupasjon i Afghanistan. Vi vil hedre kommunistene og andre aktive motstandsfolk som slåss mot Nazi-Tyskland, de røde partisanene over hele Europa og i andre verdensdeler og de enorme ofrene som Sovjetunionene og Den røde armé gjorde for å knuse Hitler-regimet.

Søk gjerne på internett på Osvaldgruppa, Pellegruppa, de russiske og sovjetiske krigsfangene og ofrene til Den røde armé – for å få innsikt i de største ofrene, den viktigste innsatsen og fortielsen av dette…

I tråd med annekteringen av frigjøringsdagen 8. mai – hvis okkupasjon går under det amerikanskklingende navnet ‘Veterandagen’ – gikk Norges forsvarsstyrker – hvis hovedoppgave er å forsvare det norske borgerskapet – på offensiven igjen. Denne gang mot den hjemlige befolkninga. Fra Gribbene flyr

Når politikere oier seg over det som skjedde i London, men ikke føler noe for ofrene for norsk imperialisme, så er det et utslag av den groveste dobbeltmoral. En dobbeltmoral som også synes når de gjør frigjøringsdagen fra nazi-Tyskland til en feiring av de som har sluppet bomber over fattigfolk i Afghanistan og Libya. Fra Mest kvalm av drone eller machete?

Ny norsk krigskultur

Det humanitære bildet har de siste årene slått sprekker. Krigen har snart vart i 10 år og flere norske soldater har kommet hjem i kister. Pr i dag er rundt 600 norske soldater stasjonert i Afghanistan og staten bruker en milliard kroner årlig på den norske okkupasjonen. Lenge har det også vært en stor andel av befolkningen som har ønsket å avslutte de norske bidragene. I denne situasjonen har krigshisserne satset hardt på å piske opp støtte til okkupasjonen. Dette har de blant annet gjort på følgende måter:

Gjennom å fokusere på støtte til soldatene etter amerikansk manér, med kampanjer som “støtt soldatene våre”. Gjennom å begynne å dele ut krigskors og gjøre om frigjøringsdagen 8. mai til en “veterandag” der regjeringen kan velte seg i kvalmende krigsretorikk, som hentet fra amerikanske filmer. Ved at forsvaret har rykket ut og krevd støtte til soldatene fra hele det politiske Norge, noe SV og Rødt ser ut til å ha tatt konsekvensen av med sine besøk hos norske okkupasjonssoldater og smilene poseringer på bilder med disse. I kjølvannet av okkupasjonen av Afghanistan er det i ferd med å bygges opp en ny norsk krigskultur. Dette passer som hånd i hanske med omlegginga av det norske “forsvaret”, der man går vekk fra vernepliktshær som skal forsvare landet og over til en vervehær som skal sendes til alle verdens hjørner. Den amerikanske krigskulturen er ikke først og fremst amerikansk, men typisk imperialistisk sjåvinisme. En slik mentalitet der “vi er best” og “vi må rydde opp” er typisk koloniherretenkning, og den finnes i alle land som sender sine soldater for å forsvare statens interesser på andre kontinenter. Vi ser en sjåvinisme som bygges opp i Norge, der døde barn i Afghanistan gjemmes vekk til fordel for kvalmende sammenlikninger mellom motstandsfolk i andre verdenskrig og dagens leiesoldater i Afghanistan.

Utdrag fra Ingen snille okkupantsoldater

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.