Selv NRK omtaler Rødt som et sosialdemokratisk parti nå.

Dagens utspørring av Rødt-leder Bjørnar Moxnes i NRKs Politisk valgkvarter følges opp av en kommentar av Magnus Takvam, hvor han oppsummerer at Rødt nå er et sosialdemokratisk parti. Dette er helt i tråd med vår analyse helt siden partiet ble stiftet i 2007.

På slutten av utspørringen klarer ikke Moxnes å komme på andre skillelinjer mellom Rødt og SV enn at SV i 2011 støttet bombing av Libya. Dette hevder Moxnes at Rødt aldri ville gjort. Likevel er støtten til markedsliberalisten Jonas Gahr Støre som ny statsminister nærmest betingelsesløs. Moxness og Rødt har et mål om å dra Støre og Arbeiderpartiet til venstre dersom de kommer inn på Stortinget.

Det er selvsagt helt utopisk. Arbeiderpartiet har – til tross for navnet sitt – vært den viktigste pådriveren for nedbygging av velferdsordninger og orientering mot ekstrem markedsliberalisme i Norge. Arbeiderpartiet er arkitekten bak EØS-avtalen, som grunnlovsfester at markedsliberalisme skal være rådende i økonomisk politikk i Norge.

I det store og hele er alle partiene på Stortinget enige om nesten alt, og Rødt ønsker å fremstå som et haleheng til det største av disse partiene og deres politikk. Partiet – hvis eksistensberettigelse de siste årene har vært å skaffe Moxnes en godt betalt plass på Stortinget – er allerede utenfor Stortinget sugd opp i et system hvor de kan være med å administrere krig, elendighet og fattigdom.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.