To aktivister har på oppdrag av Tjen Folket Media satt igang et nytt podcast-prosjekt de kaller Ekkokammeret. Første avsnitt handler om libertarianisme, ble tatt opp i vår, og er nå lagt ut offentlig:

Ekkokammeret 1

(lenke)

Dette avsnittet ble spilt inn i vår, sammen med et annet. Vi har snakket med de to aktivistene om prosjektet og vi kaller dem for anledningen Per og Ola.

- Hva er konseptet for Ekkokammeret?

Ola trekker pusten og forsøker å svare kort.

Det er mange som liker podcaster der folk tar seg god tid og kan prate ganske lenge, og jeg er selv en av dem, sier han.

Hittil så har Tjen Folket sine podcaster vært relativt korte, mellom femten og førti minutter. Og det har stort sett vært innledninger og fra møter og sånt. Det jeg håper vi kan få til, er å gå dypt ned i en del spørsmål og gi det en form som er lett å høre på. At det blir mer en samtale enn et foredrag.

Det er altså formen, sier han.

Innholdet blir to kommunister som snakker om politiske tema fra sitt ståsted. Og vi vil prøve å velge ut interessante og viktige spørsmål. Vi er begge maoister fra Tjen Folket, men vi regner med det kan bli litt dynamikk likevel. Vi er to ganske forskjellige folk med forskjellig bakgrunn og ganske forskjellig lynne, mener Ola.

- Hvorfor kaller dere det for “Ekkokammeret”?

Ola smiler og spør Per om han kan svare.

Tja, vi satt en halvtime og prøvde å finne et OK navn. Dette var vel det nærmeste vi kom, sier han litt unnvikende.

Ola mener det er spøkefullt ment.

De største ekkokamrene i Norge er vel de borgerlige universitetene og det miljøet som utvikler seg der. Og så sitter folk der da, og kaller alle alternative politiske miljø for ekkokammer, mener Ola.

Spesielt når de snakker om “totalitarisme” og “ekstremisme” så mener de at sånt utvikles i ekkokammer. Jeg tror vel at disse teoriene er ganske dårlige for å forklare noe som helst – de fungerer mer som skjellsord og som et mislykka forsøk på å isolere folk som ikke er helt innafor i den mainstream liberale offentligheten. Vi er forøvrig veldig fornøyd med at kommunister beveger seg utenfor det som er mainstream, sier Ola.

- Så dere vil ta ordet tilbake?

He he, nei, det er jo ironisk ment først og fremst. Det skriker på en måte etter å ironiseres over, at folk sitter i sine ekkokammer, isolert fra proletariatet og de problemene som de fleste folk møter i hverdagen, og skjærer alle slags vidt forskjellige alternative miljøer over én kam med lettvinte og intetsigende begreper som “ekstremisme”, jeg syns de er latterlige, sier Ola, og mener derfor at det er verdt å harselere med deres begreper.

- Skal dere presentere programmet til Tjen Folket da framover, bare at dere tar dere god tid og dveler ved punktene?

Per rister litt forsiktig på hodet.

Nei, det er vel ikke akkurat det vi prøver på, sier han.

Det første avsnittet så snakker vi om libertarianisme og anarkokapitalisme. Jeg bruker mest mine egne erfaringer i det avsnittet, for det er en politisk retning jeg selv har bakgrunn fra. Vi snakker jo litt sånn uten manus og prøver å skyte litt fra hofta, forklarer Per.

Ola nikker og legger til:

Vi må ha en “disclaimer” på hele prosjektet. Det vi sier står for vår regning. Vi er kommunister, vi arbeider med hele vårt hjerte for Tjen Folket, men vi kommer til å prate ganske fritt.

Hvis vi driter oss ut så ikke skyld på forbundet! bryter Per ut.

Nei, sier Ola, da ligger det hundre prosent på oss.

- Hva blir tema for neste avsnitt?

Per forteller at det første avsnittet handler om libertarianisme og hans egen vei derfra og til kommunismen, og at neste avsnitt vil handle om sosialdemokrati og Olas vei fra sosialdemokrat til kommunist.

Vi håper folk vil høre på og det hadde vært ekstra kult om det slo litt an blant en del folk, sier Ola. Men vi er uansett veldig forberedt på at dette blir “for spesielt interesserte”. Vi vil prøve å lage noe som vi liker sjøl og som andre som er interessert i det samme som oss, kan sette pris på, men vi prøver ikke å lage noe “for alle”. Det får være et mer langsiktig mål, avslutter han.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.