Jan Bojer Vindheim er mangeårig bystyrerepresentant for De Grønne i Trondheim og tidligere hippie og anarkist.

Av en aktivist.

Nylig traff Vindheim spikeren på hodet da han skrev på bloggen sin om Rødt og SV sitt syn på sosialisme:

Vindheim er langt fra noen kommunist, han mener sosialismen i Kina og Sovjet var forferdelig terror og er i dag en av de mer NATO-vennlige blant De grønne. Men dette er et blinkskudd. Det er i utgangspunktet en kritikk av at Rødt mener offentlig tjenesteyting er et antikapitalistisk krav.

Og Vindheim har helt rett! Offentlig (statlig) velferd kan man ha både i kapitalistiske og sosialistiske samfunn. Men enkelte sosialister (og liberalister!) setter likhetstegn mellom statsdrift og sosialisme. Mer stat blir sett på som mer sosialisme.

Dette deler de med de som har holdt fast på at Sovjet var “sosialistisk til 1990” eller tilogmed mener Kina er sosialistiske i dag. Denne teorien åpner nemlig døra på vidt gap for at folk med denne forestillingen, omfavner regimer som i sitt vesen faktisk er fascistiske - fordi de organiserer økonomien rundt statsdrift. Og at de ikke bryter med kuppmakere og kontrarevolusjonære, fordi de “bare” har tatt statsmakta uten å endre fundamentalt på “basisen” i samfunnet.

Vi bygger på den marxistiske tesen om at mellom kapitalismen og kommunismen er det et overgangssamfunn som bare kan være proletariatets revolusjonære herredømme - arbeiderklassens egen stat. Det er dette som er virkelig sosialisme. Det handler om hvilken klasse som har makta, for dette avgjør alt annet. Det avgjør til og med forhold i basisen; når staten skifter klassekarakter, når en ny kapitalistisk herskerklasse overtar staten, kan ikke eiendomsforholdene lenger være sosialistiske - selv om staten fortsatt eier nøkkelbedriftene.

Sovjet var et statskapitalistisk samfunn de siste førti årene av sin eksistens. Det var mer beslekta med de moderne statsmonopolkapitalistiske landene vi kjenner i etterkrigstidas Europa og den dag i dag. Sterke stater og offentlig velferd - som er gjennomkapitalistiske i sin organisering og sine mål.

Kapitalismen trenger en sterk stat og kapitalismen kan ta form av at den kapitalistiske staten organiserer en rekke tjenester for å reprodusere arbeidskraft, skape flere spesialister og dempe motsigelser i samfunnet.

Folk som virkelig vil ha sosialisme er mot denne staten. Vi hater denne staten. Den er ikke vår stat. Og vi har ingen illusjoner om at offentlige tjenester er veien til sosialismen.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.