Tjen Folket Media fikk følgende spørsmål på Facebook: "Hva mener Tjen Folket om Enver Hoxha?"

En av redaktørene svarte, og vi har redigert svaret litt før publisering her.

Svar:

Hei! Takk for spørsmål.

Tjen Folket er marxist-leninist-maoister. Vi mener at Mao Zedong var verdens fremste marxist og kommunistiske leder da han levde. Vi mener Mao har videreutviklet marxismen-leninismen til et nytt og bedre nivå. Vi mener vi trenger MLM for å kunne gjøre revolusjoner i framtida og for å unngå at sosialismen blir korrupt og kapitalismen blir gjeninnført.

Enver Hoxha angrep Mao svært hardt. Hoxha kalte Mao for revisjonist, og mente at Mao aldri hadde vært en ekte marxist. Hoxha hevdet at Kina ikke var sosialistisk. De folka som i dag følger Hoxha er stort sett dogmatiske i teorien (de ser på marxismen som noe som ikke endrer seg) men de er ofte sosialdemokratiske i praksis.

Hoxhaistene angriper gjerne Mao med fraser som virker "venstre" i teorien, men i praksis ser vi at hoxhaistene som regel begrenser seg til parlamentarisme, legalisme og fagforeningsarbeid. Dette er typisk for en type sentrisme som klarer å ri to hester, ved å skille skarpt mellom teori og praksis. I teorien er de veldig for revolusjon, i praksis gjør de ingenting som peker i den retningen. Hoxhaistene har dette til felles med mange som framstiller seg som bare "marxist-leninister" og ikke anerkjenner MLM fullt ut.

I Kommunist nr 4 skriver vi om "hoxhaisme".

Vi har også skrevet denne teksten om antimaoisme: https://tjen-folket.no/Sentralt/view/11859

Håper dette er et greit svar på spørsmålet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.