TRONDHEIM | Aktivister markerte Oktoberrevolusjonen med Rødt Forum - film, foredrag og diskusjon - og Rød Scene med sang og musikk. Det var allsang av Enhetsfrontsang og Internasjonalen.

En rekke kamerater, både helt ferske og gamle veteraner, tok del og gjorde kvelden svært bra. Festen fortsatte lenge etter at musikerne gikk av scenen. En aktivist holdt innledning, og han åpnet slik:

"Hvorfor må vi lære av Oktoberrevolusjonen? For det første, fordi kapitalismen er et morderisk, urettferdig og ufornuftig system som skaper krig, sult, nød, mentale problemer, fattigdom og miljøødeleggelser. Kapitalismen må vekk, kommunismen er det eneste alternativet, og Sovjetunionen var første gang i historien at proletariatet tok den politiske makta i et helt land for å skape kommunisme! For det andre, fordi vi må lære av praksis. Teori er viktig, men teori formes gjennom oppsummering av praksis. Sånn er det overalt, og sånn er det med sosialistisk teori. Alle er enig om dette i alle vitenskaper, men de fleste som driver med politikk overser dette! Uten å evaluere praksis og trekke ut lærdommer, kan man aldri gjenskape eller overgå tidligere bragder. Tenk om forskere gjorde eksperimenter uten å evaluere dem, uten å trekke ut naturlover og lærdommer? Vi ville vel aldri hatt medisiner eller maskiner. For det tredje, fordi Lenin, bolsjevikpartiet, den røde armé, arbeider- og bonderådene - sovjetene, skapet en politisk-ideologisk linje for revolusjonær krig med allmenne lærdommer for ALLE sosialistiske revolusjoner. For å lykkes med å ta makta, for at proletariatet skal seire mot borgerskapet, må vi bruke en del av de samme metodene for organisering og kamp. Vi KAN finne på hjulet på nytt. Vi kan satse på at vi finner fram til metodene sjøl. Men dette har en rekke store ulemper… Og fienden har lært av revolusjonene. Borgerskapets hærer og etterretningsorganisasjoner studerer Lenin og Mao og revolusjoner. Sosialismens seier, proletariatets makt, kapitalismens nederlag - er helt avhengig av revolusjonære aktivister og ledere som drar lærdommer av Oktober."

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.