Vi publiserer noen interessante fakta fra Sovjetunionen under Lenin og Stalin. Dette forteller litt om de enorme fremgangene sosialismen førte til for folk flest.

Faktum 1: Befolkningen i Sovjetunionen under sosialismen økte fra 136,8 millioner i 1920 til 208,8 millioner i 1959. Det må her nevnes at 27 millioner sovjetborgere ofret livet under 2. verdenskrig.

Faktum 2: Dødelighetsraten i Russland under sosialismen minket fra 29.1 per 1 million innbyggere i 1913 til 10,1 per 1 milllion innbyggere i 1950.

Faktum 3: Barnedødeligheten sank fra 268,6 per 1000 fødsler i 1913 til 81 per 1000 fødsler i 1950.

Faktum 4: Ved århundreskiftet var gjennomsnittlig forventet levealder i Russland kun 32 år. Den økte jevnt og trutt til nesten 69 år i 1956.

Faktum 5: En arbeiders kjøpekraft økte fra 1913 til 1940 med 270 %. En bondes kjøpekraft økte med 240 % i samme tidsperiode.

Faktum 6: Gjennomsnittlig alkoholforbruk sank drastisk under sosialismen. I gjennomsnitt fikk en russer i seg 4,7 liter alkohol årlig i 1914, mens forbruket i 1952 var på 1,9 liter. Narkomani fantes praktisk talt ikke under Lenin og Stalin.

Faktum 7: I 1897 var 79 % av den russiske befolkningen å regne som analfabeter. I 1932 hadde 89,1 % av befolkningen lært seg å lese og skrive.

Referanse: http://avn.su/articles/razvitie_sssr_pri_staline

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.