BERGEN | Aktivister og venner i Bergen markerte oktoberrevolusjonen med innledning, filmvisning, debatt og feiring.

Det ble mange gode diskusjoner om erfaringer og lærdommer som er viktige for den videre kampen mot kapitalismen. Etter dette ble det feiret med kake.

Bilde uten navn

Bilde uten navn

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.