Sendt inn til og publisert i Dagsavisen.

Vi er stolte kommunister og revolusjonære

Å benekte den enorme fremgangen oktoberrevolusjonen innebar for Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Ap-politiker Fredrik Mellem benyttet 100-årsdagen for Oktoberrevolusjonen til et rabiat angrep på kommunister i beste McCarthy stil.

Mellem står i en lang tradisjon for å sidestille fascismen og kommunismen, og tar flittig i bruk retorikk med klangbunn i nynazistisk anti-kommunisme.

Mellem må skamme seg over sitt eget parti, med dets fortid som medlem i Komintern. Å benekte den enorme fremgangen oktoberrevolusjonen innebar for Sovjetunionen, er ikke bare skammelig, men dypt uærlig.

Borgerskapet har helt fra starten etter Oktoberrevolusjonen brukt løgn for svartmale kommunismen. Når Mellem sprer disse løgnene videre og jobber for å bruke 1. mai i antikommunismens tjeneste, så stiller han seg på linje med arbeiderklassens fiende.

I kjølvannet av oktoberrevolusjonen fulgte en rivende utvikling som løftet millioner av mennesker ut av fattigdom og inn i et samfunn basert på solidarisk samhold. Historia har vist at sosialistiske land – hvor helse, bolig, utdanning, velferd og rettigheter for kvinner, homofile og kulturelle minoriteter ble prioritert – er langt mer fredelige, likestilte og solidariske enn de kapitalistiske landene, hvor profittmaksimering, utbytting og undertrykking rår.

I dagens verden lever 800 millioner mennesker i sult. Over 2 milliarder mangler rent vann og grunnleggende sanitær infrastruktur. Selv i rike, imperialistiske Norge lever svært mange i fattigdom og gjeld.

Vi feirer oktoberrevolusjonen fordi vi er stolte kommunister og revolusjonære. De som burde skamme seg, er de som 100 år etter oktoberrevolusjonen fortsetter å hisse på for imperialisme og sosialsjåvinisme.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.