KRISTIANSAND | Tjen Folket arrangerte nylig åpent møte for Oktoberrevolusjonen i Kristiansand.

Det ble innledninger om Oktoberrevolusjonen og dens lærdommer, samt visning av en film om emnet. Etter filmvisningen ble det åpnet for diskuksjon, og hvor hovedtemaet var revolusjon og våpenmakt til proletariatet.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.