Den 20. desember holdt Red Guards Austin en lynmarkering utenfor den føderale domstolsbygningen i Texas. Aksjonen maner til solidaritet med Musa Aşoğlu som samme dag møtte til første dag i rettsaken mot seg. Se video fra markeringen. Nedenfor videoen kan du lese en uttalelse fra organisasjonen, oversatt til norsk av Tjen Folket Media.

Den 14. desember ble det avholdt et møte for å diskutere støtte til Musa og for å lære de frammøte mer om Musa så vel som Halk Cephesi. Den utvalgte plassen for møtet, valgt av sikkerhetsårsaker, var fylt uten mer kapasitet. Nedenfor er en kopi av en tale som ble holdt på arrangementet.

Musa Aşoğlu er en tyrikisk revolusjonær som 2. desember 2016 ble arrestert i den tyske byen Hamburg. Den fascistiske tyrkiske sikkerhetstjenesten har anklaget han for å være en sentral medlem av DHKP-C (Det revolusjonære folkets frigjøringsparti/-front). Siden DHKP-C har gått mot USA-imperialister og deres interesser i Tyrkia, ved å angripe militært og diplomatisk personell, rettet slag mot USA-imperialismen, søker de reaksjonære myndighetene i USA å få han utlevert og har utlovet en skuddpremie på 3 millioner dollar på hodet han. Musa er hollandsk statsborger, men USA vil gjøre alt i sin makt for å få han utlevert og eliminere han. Vi må derfor organisere kampen for å forhindre dette og utføre solidaritetsaksjoner med alle de som kjemper på hans vegne i Tyskland, med kameratene som er låst til væpna kamp i en krig i liv og død mot den tyrkiske staten, og med alle de som kjemper mot USA-imperialismen.

Belgiske myndigheter har allerede siktet og frifunnet kamerat Aşoğlu for hans påståtte medlemskap i det forbudet DHKP-C en gang tidligere, men den tyrkiske staten har lange armer og dype lommer. Om Musa blir utlevert er hans sjanser for frikjennelse og frihet dypt redusert. Den tyrkiske statens lange rekkevidde kan ses i de nylige arrestasjonene av ni tyrkiske revolusjonære i Hellas, morgenen 28. november i år. De blir holdt og torturert som følge av en løgn om at de planlegger attentatet på den fascistiske tyrkiske presidenten Erdogan. Syriza, den såkalte venstreregjeringen i Hellas, har vist sinne sanne fjær som borgerskapet i tjeneste for den tyrkiske AKP-fascismen. Sosialdemokrater beviser igjen sannelig seg selv som fascismens tvilling.

Revolusjonære organisasjoner verden over har startet solidaritetsaksjoner til forsvar av Musa, som har levd undergrunn i forkant av arrestasjonen som hendte som et raid på en bolig med sikker adresse. Det eneste “beviset” for hans påståtte forbrytelser er fremskaffet av det tyrkiske antiterrorregisteret, som er kjent for sin bruk av tortur for å få tilståelser og for å forfalske data. Munnen til disse svina skummer nå av sikkel etter blodet til vår kamerat..

Musa Aşoğlu er femtiseks år og har det meste av livet tjent som en revolusjonær i kamp mot USA-imperialismen, tyrkisk fascisme og borgerskapets reaksjonære styre. Han har, som en internasjonalist, forfektet progressive saker verden over i solidaritet med den proletære verdensrevolusjonen.

Slik en tyrkisk kamerat i Europa informerte meg døde nlig hans far. Hans fars død skjedde mens Musa var i fengsel under denne nåværende siktelsen. Musa er så elsket av folket og revolusjonære at hans fars begravelse ble besøkt av en bukett av røde flagg og et følge av masser, arbeidere og revolusjonære, som møtte opp som Musas sted.

Vi i USA, og spesielt i Austin, vet av erfaring at økende fascisme leder til statlig kriminalisering av alle folkets revolusjonære og antifascistiske organisasjoner. Vi ser beviser på denne trenden i rapporter fra Departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security), samt rapporter fra lokalt og føderalt politi som nevner Austins røde garder (Red Gards Austin). Vi har sett dette i de utrettelige reaksjonære kampanjene for å stemple “Antifa” som en terrororganisasjon. Vi har sett statens undertrykkende apparat hysterisk forsøke å stemple folket som medlemmer og ledere av slike organisasjoner. Vi burde forstå dette som en serie av bevegelser som stødig og uunngåelig bygger opp mot forbud mot alle revolusjonære kommunistiske organisasjoner. Vi har sett den samme prosessen skje i India, Kina, Tyrkia og på Filippinene. Vi burde forstå hva fascismen har i vente for oss – og den praktiske og nødvendige responsen på denne smale forståelsen betyr å gjøre vår jobb som antifascister, internasjonalister og antiimperialister.

Musa er en av oss! Hans liv er et eksempel på hva det betyr å være en revolusjonær antifascist. Vi må gå imot det imperialistiske USAs bestikkelse på tre millioner dollar, og vise våre kamerater utenlands at det finnes dem i udyrets mage som står sammen med Musa Aşoğlu. Vi må ene oss bak slagordet “Å gjøre revolusjon er ingen forbrytelse!”

Frihet for Musa Aşoğlu! Død over fascisme og imperialisme!

Kilde: https://redguardsaustin.wordpress.com/2017/12/24/free-musa-asoglu/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.