Tekster fra den kommunistiske bevegelsen i Norge.

Siden vil oppdateres flere ganger med nye og gamle tekster.

Maoister mener MLM er den mest avanserte formen for revolusjonær teori i verden i dag, og det tredje stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Det teoretiske rammeverket i MLM bygger på 150 år med proletarisk klassekamp, revolusjonsforsøk, revolusjoner, sosialistisk oppbygging, folkekriger og kulturrevolusjoner - på alle verdens kontinenter.

Se egen side for klassiske tekster.

Det er ikke nok å studere MLM. Maoister vil bruke teorien til å analysere den virkeligheten vi arbeider innenfor. Maoister må bruke den til å forstå forhold og fenomener som de vil forandre eller bekjempe. Her samler vi tekster der norske maoister forsøker nettopp dette. Se egne sider for tekster om valgboikott eller egen side for tema.

Tekstene reflekterer ikke nødvendigvis vedtak eller synspunkt som organisasjoner eller Tjen Folket Media står bak.

NB! Denne siden er ikke fullstendig. Det er skrevet en rekke tekster som man kan finne gjennom arkivet eller temasidene på nettsida - og en del tekster er aldri lagt ut på nett.


Proletariatets diktatur og kommunisme

De viktigste lærdommene fra den russiske revolusjonen (2017)

To ganger to typer sosialisme og åtte spørsmål (2017)

Rød makt! (2016)

Politikk foran økonomi (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Forbrytelse og kommunisme (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

For kommunistiske fellesskap (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Hva sosialisme er og om sosialisme i Norge (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Om bruk av vold som politisk virkemiddel (2012)

Litt om forholdene under kommunismen (2011)


Marxisme-leninisme-maoisme

Hvorfor maoisme - hva er maoisme? (2018)

Når fienden studerer Mao (2018)

Sammenlikning av to forskjellige syn på maoismen (2017)

Staten (2017)

Partier, politikk og marxisme (2016)

MLM for rød makt (2016)

Legg vekt på produksjonsforholdene (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Antimaoisme er antikommunisme (2015)

Revolusjonen kommer ikke (2015)

Fire studietekster om dialektisk materialisme og klassekamp (2012)

Program for Tjen folket (2008-2018) (Ikke gjeldende program.)

Hva mener Tjen Folket (2008-2018) (Ikke gjeldende presentasjon.)


Kommunistisk organisering

Det norske proletariatet og arbeiderpartiene (2018)

Revolusjonen blir ikke TV-sendt (2017)

Nytt år og rød makt (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Kaderparti eller "masseparti"? (2015)

Arbeidervern mot reaksjon (2015)

Møt nederlag med et smil (2015)

Å skille mellom mål og middel (2014)

Erfaringer fra den norske ML-bevegelsen (2014)

Mot kritisisme, karrierisme og kameraderi (2014)

Persondyrking? (2014)

Bli med i gjenreisningen av den kommunistiske bevegelsen (2010)

Det kommunistiske partiet (2010)

Mot opportunisme og kritisisme (2010)


Rød kultur

Klassestandpunkt mot narkotika (2017)

Gjengproblematikk og politikk (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Kommentarer om gjengproblematikk (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Borgerlig individualisme er en bløff (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)

Rød kultur mot kapitalistisk kultur (Utgitt som del av Kommunist 13 i 2016)


Opportunisme og revisjonisme

Mot «tredjeverdenismen», den falske antiimperialismen (2018)

Friedrich Engels mot postmodernisme? (2017)

Om NKPs feil da Norge ble invadert (2017)

Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen (2016)

FARC-ledelsen gir opp (2016)

Mot "idiotenes sosialisme" (2015)

Rasisme er aldri rød (2015)

Ingen enhet med maktas partier (2015)

MLM mot revisjonismen i Kommunistiska Partiet (Kommunist 8 - utgitt i 2012)

Anarkisme eller marxisme-leninisme-maoisme? (Kommunist 7 - utgitt i 2012)

For revolusjon i Norge (2012)

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917 (2012)

Hvem er fienden? (2011)

Norges Surrealistiske Parti - en kort maoistisk analyse av den 50 år lange krisen i NKP (2008)

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme (Utgitt som del av Kommunist 4 i 2008)


Boikott valget

Hvorfor boikotte valget? (2017)

Innlegg om valgboikott (2015)

Hva er alternativet? (2015)

Boikott valget (2013)


Klassekamp og klasseanalyse

Vi skal organisere proletariatet (2018)

Kjerna i det norske proletariatet (2018)

Klasseanalyse av Norge (2018) (2018)

Proletariat eller arbeiderklasse? (2016)

Klassene i det norske samfunnet - utkast fra 2011 (Utgitt som eget hefte i 2011)


Kvinnekamp og sjåvinisme

Klassestandpunkt mot prostitusjon (2018)

En klassebasert feminisme? (2017)

Knus norsk utbytting av kvinner - kvinnefrigjøring krever revolusjon (2017)

Interseksjonalitet (2016)

Å krige for kapitalen er ikke kvinnekamp (2015)

Hvorfor kvinnekamp? (2013)

Ja til å hjelpe prostituerte – nei til Prosenteret! (2012)

Kvinnefrigjøring krever revolusjon – knus kapitalismen! (2011)


Fascisme og antifascisme

Fascismen er farlig men den er like fullt en papirtiger (2017)

Gjør antifascisme til normalen (2017)

Ta antifascistisk forsvar på alvor (2017)

Er det OK å slå nazister? (2017)

Trump, populisme, fascisme og klasse (2017)

Fascisme og markedsliberalisme – hånd i hånd? (2016)

"Alle" terrorister er rasister (2016)

Fascisme – eller en lys framtid (2015)

Kampen mot fascismen (2012)


Imperialisme og krig

Kina - en sosialimperialistisk stormakt (2018)

Krig mot krigen (2018)

Seks år siden bombingen av Libya (2017)

Stopp USAs krigshandlinger mot Syria (2017)

Ikke godta propaganda for krig (2017)

Behovet for revolusjon er enormt (2015)

Kapitalisme og ekstremvær (2015)

Kurdiske kvinner viser vei (2015)

Myten om framskritt under imperialismen (2015)

Mot ISIL og deres støttespillere (2015)

Knus NATO og krigsforbryteren Stoltenberg (2015)

Leve Palestina - knus staten Israel! (2015)

Nei til imperialistisk intervensjon i Syria (2012)

Ti år med krigsforbrytelser – støtt afghanernes motstandskamp! (2012)

Ingen snille okkupantsoldater (2012)

Den imperialistiske krigen (2010)


Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.