Av en aktivist i Tjen Folket.

Den tyrkiske fascistiske staten har invadert Afrin, i de kurdiske områdene nord i Syria. Dette er nok et brutalt overgrep mot det kurdiske folket. Den tyrkiske staten har kolonialisert en stor del av Kurdistan. Den undertrykker systematisk kurdiske nasjonale rettigheter, som retten til eget språk og utøvelse av egen kultur. Og den forsøker alt den kan å hindre et fritt Kurdistan.

Skribenten Aslak Storaker skriver i Radikal Portal at Tyrkias invasjon fører Syriakrigen inn i ny fase og at “Syriakrigen nå primært dreier seg om en stormaktskrig via stedfortredende lokale aktører”. Storaker gir for mye støtte til Russland og Assad, men han gir nyttig overblikk over partene og den nye utviklingen. Men Tyrkias handlinger mot kurderne handler først og fremst om Tyrkias egne interesser, og ikke om Syriakrigen.

Et fritt Kurdistan ville svekke den tyrkiske staten, ta med seg en stor del av arealet og befolkningen - og ikke minst en rekke naturressurser og grenseområdene mot Iran og Irak.

Den tyrkiske fascismen har lange røtter tilbake til Kemal Atatürk og hans “kemalisme”. Den fornekter nasjonale minoriteter og legitimerer stadig despotiske overgrep. Selv om partiet AKP og president Erdogan kommer fra en annen politisk tradisjon, nemlig fra den islamistiske bevegelsen, er de en del av samme byråkratkapitalistiske struktur og bruker de samme metodene som kemalismen og det mektige militæret lenge har brukt.

Det kurdiske folket er et av verdens mest tallrike folkeslag uten en egen nasjonalstat. Frihetstrangen er sterk og har gitt opphav til en rekke bevegelser og kamper. Som alle andre folk og bevegelser, er det mange motsigelser og mange motstridende interesser. Også det kurdiske folket er delt i klasser - og det kurdiske borgerskapet har sviktet sitt eget folk ved en rekke anledninger. Deler av dem ønsker en posisjon som kompradorer for USA-imperialismen og søker taktiske allianser med sionismen. De frykter proletariatet og fattigbøndene, og foretrekker å støtte seg på utenlandsk imperialisme.

Kurdiske kommunister slåss skulder ved skulder med det tyrkiske proletariatet mot den tyrkiske staten og kapitalen, mot utenlandsk imperialisme, mot stor-tyrkisk sjåvinisme - og for nasjonal og sosial frigjøring.

Tjen Folket har alltid støttet det kurdiske folkets kamp. Tjen Folket støtter full løsrivelse fra Tyrkia og opprettelsen av et selvstendig Kurdistan. Tjen Folket har advart mot å ha noen tro på at USA eller andre imperialister skal gjøre noe for det kurdiske folket. Enhver støtte fra slike vil komme med baktanker og vil alltid følges opp med svik. Den kurdiske nasjonale frigjøringen trenger en proletarisk ledelse, og må skje som en nydemokratisk revolusjon - hvis ikke vil resultatet med nødvendighet bare bli nye former for kolonial underordning.

Tjen Folket støtter, uten reservasjoner, den rettferdige kampen for kurdisk nasjonal frigjøring. Våre hjerter blør for massene som lider, og vi hilser med glede de som reiser seg i kampen. Det kurdiske folket ønsker fred, og fortjener fred, men historien viser at det blir ingen fred uten frihet. Derfor er det ikke nok å støtte motstanden mot den tyrkiske fascismen - vi må også støtte kampen for å knuse den tyrkiske staten politisk og militært, en kamp som vil ta lang tid og må skje i allianse med det tyrkiske folket.

Videre ser vi den kurdiske kampen i sammenheng med et Midt-Østen fritt for imperialisme. Alle de reaksjonære regimene i regionen er avhengig av imperialisme - enten i form av Europa, NATO og USA, eller fra Russland og Kina. Massene vil ikke ha dem der. Massene vil fjerne regimene. Den kurdiske kampen gavner ikke bare det kurdiske folket, men alle som ønsker nasjonal og sosial frigjøring i regionen.

Biji Kurdistan - Leve Kurdistan!

Heder og ære til de kurdiske frigjøringsstyrkene!

Knus imperialismen - død over okkupantene!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.