Av en kommentator for Tjen Folket Media.

I mange land er det etter 60- og 70-tallet blitt avdekket stadig mer om statens infiltrasjon og sabotasje i revolusjonære bevegelser i vesten. Norske PST måtte rundt 1990 avsløre sin enorme kartlegging av radikale folk i Norge. Over 20.000 folk hadde en “mappe” hos overvåkingspolitiet. De hadde informanter i mange organisasjoner – helt opp i landsledelsen til Rød Valgallianse. Selv om mye er kommet fram, er det fortsatt mye vi heller ikke vet. Avsløringene peker i retning en svært aktiv etterretningstjeneste som har jobbet målrettet for å nøytralisere og ødelegge revolusjonær organisering. Dette har de selvsagt ikke sluttet med.

I USA er FBI sine metoder blitt avslørt mange ganger. Noen av disse er svært interessante. For eksempel har forskere grav fram en interessant historie om en agent for FBI, som jobbet på innsida av de amerikanske revisjonistpartiet CPUSA. Der opprettet vedkommende en av de første radikale opposisjonsgruppene. Disse ble Kina-vennlige og skaffet seg etterhvert innpass i den nye kommunistbevegelsen som vokste fram på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.

En svart FBI-agent havnet i ledelsen for marxist-leninistiske Revolutionary Union (RU) som var forløperen til Revolutionary Communist Party (RCP). Disse jobbet en periode for å danne ett multinasjonalt kommunistparti i USA. USA er en settlerstat på okkupert jord, og staten omfatter flere nasjoner. Dette førte blant annet til at det fantes egne revolusjonære grupper basert på nasjonalitet – for eksempel for svarte, for puertoricanere og for asiater. Tre slike grupper forhandlet med RU om å danne et felles kommunistparti. FBI-agenten fikk i oppdrag å lede arbeidet for en slik samling på vegne av RU – en posisjon han brukte til å så splid og drive gruppene fra hverandre. Det hele var selvsagt forkledd i politisk språk, slik at det så ut som en ren politisk kamp.

Les mer her: The FBI’s Maoist Faction

Den agent- og spionvirksomheten de fleste kun kjenner fra film, er faktisk en realitet. Det er absolutt en advarsel her, til alle revolusjonære, om å være på vakt mot infiltrasjon og også være bevisst på at identitet, kjønn og nasjonalitet kan misbrukes som verktøy til å dele organisasjoner. Det stiller store krav til ideologisk bevissthet og fokus på politisk linje og arbeidsmetoder, framfor hvem folk er eller hvordan de ser ut. Samt å være konkret bevisst på å avsløre agentvirksomhet om mulig.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.