Dette er en oversatt nyhetsartikkel. Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og representerer ikke nødvendigvis forbundets syn. Formålet er å bringe nyheter om internasjonale folkekriger til norske lesere.

For første gang i delstatens historie vil sannsynligvis to av distriktene i Kerala innlemmes i en liste fra Innenriksdepartementet. Listen inneholder områder som er berørt av opprør fra venstrefløyen. Det sier en høytstående tjenestemann i Innenriksdepartementet, som krevde at hans anonymitet holdes hemmelig.

Klassifiseringen er gjennomført av Innenriksdepartementet, som ønsker å bedømme hvilke stater som er kvalifisert til å få dekket utgiftene dine pådrar seg som følge av bekjempelsen av radikale på venstrefløyen.

106 distrikter, fordelt på 10 delstater, opplever ifølge Innenriksdepartementet opprør fra venstrefløyen. Av disse er 35 kategorisert som "distrikter som er verst berørt av radikale på venstrefløyen”. Kilden sa at Palakkad og Malappuram i Kerala, som følge av økt venstreekstrem aktivitet i begge distriktene, nå har blitt anbefalt å ta imot midler fra den føderale refusjonsordningen.

“Noen distrikter har blitt fjernet fra listen over de verst rammede, som følge av deres forbedrede situasjon for lov og orden. Noen nye distriktet har blitt lagt til, inklusivt to i Kerala, men det totale antallet distrikter i listen forblir sannsynligvis 35”, sa tjenestemannen.

Hvilke distrikter som legges til eller fjernes fra ordningen er basert på deres voldsprofil og andre parametere, slik som voldens intensitet over en fem års tidsperiode, den organisatoriske styrken til de ulike naxalittenhetene, tilstedeværelsen av væpnede naxalittbrigader, deres muligheter for fri bevegelse, og til slutt nivået av proaktive tiltak politiet eller administrasjonen har satt i gang for for å bekjempe opprørerne.

Tjenestemannen ville ikke avsløre detaljer om de andre distriktene som har blitt fjernet fra eller lagt til i listen.

Den tidligere hoveddirektøren av Den sentrale væpnede politistyrken (Central Armed Police Force), K. Durgaprasad, sa at det over flere år har vært regelmessig registrert etterretningsdata om maoisters forsøk på å etablere en base i området Kerala, Karnataka og Tamil Nadu.

Over telefon fortalte sjefen i distriktspolitiet i Palakkad, Dr. Srinivas A., at forespørselen om å motta sentrale midler ikke er basert på situasjonen hva gjelder lov og orden i distriktet, men utelukkende på behovet for å styrke den interne sikkerhetsmekanismen.

“Selv om det i 2017 ikke har vært rapportert noen voldelige hendelser fra de to distriktene, har det vært flere observasjoner av maoistiske kadre i området, kombinert med etterretningsrapporter som antyder at opprørerne er nær å etablere en base i regionen,” la han til.

Kilder:

  1. https://www.hindustantimes.com/india-news/two-kerala-districts-will-be-added-to-mha-s-list-of-maoist-affected-regions/story-L4nIW6dwmpHuqzOVFguYoL.html

  2. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/india/two-kerala-districts-will-be-added-to-mhas-list-of-maoist-affected-regions/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.