Skrevet av en kommentator for Tjen Folket Media.

Skoleskytingene i USA opprører med god grunn. Men det opprører ikke nok. For i stedet for å gå til roten av problemet, kretser debattene fortsatt rundt saker som i beste fall kan begrense massedrapene - men ikke stoppe dem.

Skoleskytingene i USA er ikke et resultat av verken psykiatri eller våpenlover aleine. Ikke en gang disse to i kombinasjon. De er i større grad et resultat av et samfunn som er sykt på svært grunnleggende nivå. USA skiller seg ut som landet med svært mange massakre. Hvilke overordna forhold skiller USA fra vestlige samfunn forøvrig? Jeg mener vi kan peke på noen faktorer.

  1. Først, den åpenbare, at det er mye skytevåpen i privat eie og relativt lett å skaffe våpen for de fleste.

  2. En annen sak, som mange kan se ganske raskt, er at USA er et samfunn som dyrker individualisme. Folk skal klare seg selv og dette gjennomsyrer alt, fra kulturens felles myter (“the american dream”) til byplanleggingen som bygger på at alle skal kjøre over alt i sin egen bil.

  3. En annen åpenbar, men likevel lite vektlagt sak når man snakker om skoleskytinger, er at USA står i en særstilling som verdens eneste supermakt. De er verdens desidert største våpenmakt. De har militærbaser over hele verden. De har verdens største militærbudsjett - med svært god margin. De er et ekstremt militarisert samfunn. De fører krig over hele verden. De har vært i krig nesten uavbrutt i over hundre år. Den dag i dag er de tungt inne i Irak og Afghanistan, og er involvert i kriger i en lang rekke andre land.

  4. En fjerde faktor, er at denne militariseringen også er en del av kulturen og sivilsamfunnet. Politiet, som rutinemessig dreper svarte ungdommer, er væpna til tennene. Og overalt i samfunnet ser man reklame og propaganda for politi, militær, USAs kriger og så videre.

  5. En femte faktor er den amerikanske fascismen og sjåvinismen. USA er en settlerstat - det vil si at den er etablert på okkupert og kolonisert jord. Med våpenmakt tok europeere over Nord-Amerika, utryddet nesten urfolket og etablerte sin egen stat med vold. Med krig erobret de nye områder fra Mexico. Og en internt undertrykt svart nasjon ble etablert gjennom slaveriet. Den voldsomme sjåvinismen mot urfolk og svarte har rot i samfunnsstrukturen. Og den er slett ikke svak i dag. Når Trump sa “Make America Great Again” var svaret fra Clinton at Amerike aldri har sluttet å være “Great”. Demokrater og republikanere er skjønt enig om at USA er best. Når verdens folk stort sett er enige om at USA er verst, og den største trusselen mot fred. Den amerikanske staten utøver ikke bare fascisme og terror mot okkuperte folk i andre land, men en rekke interne nasjonaliteter opplever en voldsom undertrykking i ghettoer som praktisk talt er krigssoner der militarisert politi håndhever lovene helt vilkårlig - og på et vis som systematisk diskriminerer og er brutalt.

  6. For det sjette ser man en galopperende heroinepidemi i USA i dag. Rusmisbruket brer om seg. Svært mange mennesker er ekstremt misfornøyd med sitt eget liv, og selvmedisinerer mot ensomhet, depresjon og angst. Disse forholdene er ikke bare noe som kommer fra individenes biologi eller egne personlige valg, de har en samfunnsmessig side. Et sykt samfunn skaper syke mennesker.

Jeg tror disse faktorene preger USA fra topp til bunn - i tillegg til andre så klart. Og jeg tror ikke de er tilfeldige. Jeg tror de er tett forbundet med USA sin posisjon som verdens største imperialist. Da Storbritannia var verdens fremste kolonimakt førte det også til en særegen britisk militarisme, kombinert med sjåvinisme mot alle andre folk. Marxismens analyse av kapitalismen er at den fører til imperialisme og krig, og dermed at den forutsetter både militarisering og sjåvinisme. Det er umulig å fjerne sjåvinismen, i et system som i rota bygger på at enkelte folk og nasjoner undertrykkes, holdes nede og utbyttes systematisk. Det er også umulig å fjerne militarisme i et samfunn som må opprettholdes med vold, okkupasjon, verving til hæren og legitimering av kriger over hele planeten.

Hvem begår skoleskytinger? Det finnes ikke bare én type folk som gjør dette, men noen er overrepresentert. De som dominerer i gruppa er unge hvite gutter, gjerne bosatt forstaden og svært ofte med sjåvinistisk politisk overbevisning. Det er svært få svarte ungdommer som har gjennomført liknende angrep. Skyterne bor svært sjelden i fattige proletære nabolag. Og bare siste året har flere av angrepene vært utført av folk med sterk fascistisk politisk overbevisning. Som fascister flest, er de ikke samfunnets mest marginaliserte - men oftere marginaliserte folk blant de mest priviligerte. Småborgere som er "mislykka" etter middelklassens moralistiske standard.

Det er en “killer kombo”, en dødelig kombinasjon, når man i et samfunn dyrker individualisme, militarisme og sjåvinisme. Sammen med en voksende fascisme, automatvåpen, rus, ensomhet og oppløste fellesskap, er resultatet av disse forholdene ikke overraskende - selv om det er tragisk.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.