STAVANGER | Også i Stavanger deltok Tjen Folket i toget den 8.mars under parolen Knus imperialismen for kvinnefrigjøring og kommunisme. Det blei delt ut løpeseddler og opretta nye kontakter.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.