Malkangiri: Myndighetene gjennomfører offensiver for å knuse det de kaller "trusler fra ekstremistene på venstrefløyen". Samtidig organiniserte maoistene en "Praja Meli", en samling av landsbybeboere, for å samle folkelig støtte for sin revolusjonære kamp.

Kilder har til den borgerlige nyhetsavisen Odishatv.in oppgitt at nær tre tusen kvinner og menn fra lokale stammer har samlet seg i Cheruberuskogen, som ligger i de avskårne områdene i Malkangiridistriktet langs grensen mellom Odisha og Andra Pradesh, etter oppfordringer fra den maoistiske toppkommandanten Ora Nageswar Rao.

I samlingene holdt Nageswar og hans brigade taler som oppfordret lokalbefolkningen om å tilslutte seg protestene mot politiet og deres antimaoistiske operasjoner, og avholdt diskusjoner om drikkevann, elektrisitet og transport. I samlingen ble det observert tusener av stammemedlemmer, inklusivt kvinner og ungdommer, som svingte tradisjonelle våpen.

Myndighetene har fremholdt at maoistisk vold har minket drastisk de siste årene, men de omtalte samlingene har reist en god del spørsmål. Et kjapt blikk på de siste månedenes rapporter fra borgerlige aviser, flere oversatt til norsk og publisert på våre nettsider, viser også at maoistene har gjennomført flere harde angrep mot politiet, militæret og bedrifter som bedriver plyndring i lokalområdene. Dette rimer dårlig med politiets rapporter om voldsom tilbakegang for maoistene, og flere stiller spørsmål om politiet lyver for å demoralisere deres kadre og sympatisører.

Kilder:
1. http://odishatv.in/odisha/body-slider/maoists-hold-huge-praja-meli-to-mobilise-public-support-282823 2. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/india/maoists-hold-huge-praja-meli-to-mobilise-public-support/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.