Dette er en oversatt uttalelse fra Den nasjonaldemokratiske fronten på Filippinene (NFDP). Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og representerer ikke nødvendigvis forbundets syn. Formålet er å bringe nyheter om internasjonale folkekriger til norske lesere.

Noen forkortelser: NPA - New People’s Army (Den nye folkehæren, revolusjonær folkehær, o.a.)
AFP - Armed Forces of the Philippines (Filippinenes væpnede styrker, statlig hær, o.a.)

Filippinene: Om Lorenzanas påstander om “massive overgivelser”

Lorenzana insisterer at det nå er 4356 “NPA-overgitte”. Om denne “trenden av massive overgivelser”, som han hevder, fortsetter, vil det være opp mot 10.000 “overgitte NPA-soldater” innen midten av året. “Gratulasjoner!” til Lorenzana og Duterte er altså på sin plass, siden de innen juni vil ha bekjempet NPA minst to ganger (basert på AFPs estimat på 3700 medlemmer av NPA i starten av 2018). Kanskje han vil tillate oss å spørre: vil AFP fortsatt behøve å rekruttere voldsomme 15000 nye soldater?

Det finnes, selvfølgelig, noen NPA-medlemmer som har overgitt seg. Det nektes ikke for dette. Det er krigens naturlige gang. Ja, riktignok finnes Noel Legazpi, som en gang tjente som talsperson i NDFP in Far South Mindanao, men som nå taler for Duterte.

Sannheten er at Lorenzana tilslører at over 99% av hans påståtte “NPA-overgitte” faktisk er sivile beboere av bygder og landsbyer. Hans sammenfatning lyder slik:

  • 626 - NPA-regulære eller “Sangay sa Partido Lokal”
  • 3730 - Militia ng Bayan, medlemmer av underjordiske masseorganisasjoner og støttespillere i massene

Utenom “NPA-regulære”, som Lorenzana ikke oppgir noe eksakt tall over, hører alle de andre kategoriene til ubevæpnede sivile i bygder og landsbyer, men som Lorenzana bekvemt legger fram som “medlemmer av NPA”.

Disse tusener av barrio-beboere har ikke blitt stilt for retten, og det har heller ikke blitt fremmet beviser mot dem. Alt er basert på AFPs “etterretning”, hvor de mistenker barriofolket til å være støttende til NPA. I de fleste tilfeller ble de bare rundet opp av soldater, tvunget til å signere blanke “oppmøtelister” og deretter paradert.

Vi forventer at Lorenzana vil finne på større og større tall, spesielt etter å ha sagt at NPAs støtte blant massene er “enorm”. Han kan bedra folket så mye han bare ønsker. Men han kan ikke gjøre dette på bekostning av folkets rettigheter. Han og Duterte, og militæret og forsvarets gradvise framrykning, vil bli stilt til ansvar for overgrepene.

Kilder:
1. https://www.ndfp.org/on-lorenzana-massive-surrender-claims/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.