Uttalelse fra Tjen Folket - Kommunistisk Forbund.

Syria er i mange år blitt revet i stykker av krig. Hoveddrivkraften i krigen er nå innblanding fra imperialister og regionale stormakter. USA, Frankrike, NATO, Saudi Arabia, Israel, Tyrkia, Iran og Russland - og flere andre stater og interesser - er direkte eller indirekte innblandet i krigen. For dem handler alt om makta i Midtøsten, om makta i verden og om ressurser og penger.

Midtøsten er et brennpunkt for de største motsigelsene i verden. Det har vist seg i førti år med kriger og konflikter, der alle verdensmakter har vært involvert.

Vi fordømmer den norske statens skitne rolle i krigen. Norsk imperialisme deltar ikke bare som en hund for USA, men har sin egen sjølstendige rolle. Generalsekretær i NATO er norske Jens Stoltenberg. Norske våpen selges i stor stil til Tyrkia, Saudi Arabia og andre som deltar i krigen. Norske soldater er “militære rådgivere” i regionen. Norske storselskaper er aktivt på jakt etter forsyninger og markeder. Norske politikere legger sin støtte i NATO-aksen, sammen med USA, Storbritannia og Frankrike.

Det er ingen grunn til å skjønnmale verken Assad-regimet eller Russland. Disse er ikke folkets venner. Men man er kriminelt glemsk, om man ikke husker krigspropagandaens rolle foran Gulfkrigene mot Irak, bombingen av Libya eller enhver aggresjonskrig i historien. Da Hitler invaderte Polen, var det med påstand om at polske soldater hadde trosset tysk territorial integritet. Krigsmakter finner alltid sine påskudd - sanne eller usanne - for å legitimere sine brutale overgrep.

Saddam Hussein var en brutal despot. Vår analyse av Assad er den samme. Saddam Hussein gasset kurdiske landsbyer. Men folkemassene i Irak, både kurdiske eller arabiske, har ikke blitt frigjort av USAs kriger mot Irak. Krigen har derimot destabilisert regionen, og lagt grunnlaget for ISIS og snart tretti år med krig, uro, sult og nød i Irak.

Innblanding fra Norge, NATO eller USA, handler aldri om å skape en bedre situasjon for folkets masser. Det handler alltid om politisk og økonomisk interesse. Uansett hvordan stormaktene begrunner det, er det en plikt å bekjempe imperialismen. Og for nordmenn er det særlig norsk imperialisme, NATO og USA vi må bekjempe, da det er her vi bor og denne alliansen norsk imperialisme er en del av.

Krigene kan stoppes - men bare med kommunisme! Så lenge det er kapitalistisk imperialisme i verden så vil krigene fortsette. Men imperialismen er dømt til å tape. Den graver sin egen grav, slik USA graver seg lenger og lenger ned i land som Irak og Afghanistan. Dette systemet er tvers gjennom råttent, og derfor vil det til slutt falle, og vi vil se en verden uten krig.

Imperialismen faller ikke av seg selv, den må fjernes med nasjonal frigjøringskrig og revolusjonær folkekrig. Den må fjernes av massene sjøl, med kamp og motstand. Antiimperialister må ta del i dette. Ikke bare protestere mot krigene, men delta i kampen for å rive systemet opp med rota ved å gjenreise kjempende kommunistiske partier.

Bli med på Rød Første Mai - mot imperialistenes kriger, for sosialistiske revolusjoner og nye arbeiderstater!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.