Fra ledelsen i Tjen Folket - kommunistisk forbund.

Arbeidere, kvinner, ungdom, studenter - bli med på Rød Første Mai!

Over hele verden markeres arbeiderklassens internasjonale kampdag på første mai. I over hundre år har den vært et samlingspunkt for å markere motstand mot kapitalismen, og reise den røde fana for sosialismen.

Tjen Folket og våre venner skaper en rød første mai - vi organiserer rød blokk, røde torgmøter og røde forum - mot krig og kapitalisme, for revolusjon og en ny arbeiderstat.

Bli med på Rød første mai i Kristiansand, Oslo, Bergen eller Trondheim! (lenke)

Rød

Første mai er og må være rød! Kapitalismen er en fiende av hele vår klode. Pengemakt og pengejag fører til enorme ødeleggelser for mennesker og miljø. Klimakrise, sult, fattigdom, undertrykking - dette er direkte konsekvenser av et system der alt handler om penger og profitt.

Alternativet er sosialisme og kommunisme. Alternativet til at all makt er i hendene på en liten klasse rike kapitalister, er all makt til folket. Alternativet til at regnskog og hav ødelegges for profitt til noen svært få rikfolk, er at hele produksjonen styres bærekraftig etter en plan og i folkets tjeneste.

Alternativet til kapitalmakt er rød makt. Rød makt er revolusjon, det er klassekamp, det er arbeiderklassens solidaritet, samhold og styrke.

Proletær

Proletariatet er vanlige arbeidsfolk. Det er vaskere, bygningsarbeidere, lagerarbeidere og butikkansatte. Proletariatet er de som tjener lite, men jobber mye. Det er den yngste klassen i verden. Det er den største klassen i verden. Det er den sterkeste klassen, som bærer samfunnet på sine skuldre.

Proletariat finnes overalt på jorda, selv i verdens rikeste land. Og proletariatet har én felles ideologi og et felles mål; å ta all makt og bruke makta til å fjerne alle klasser for alltid.

Bare proletariatet kan gå i spissen for å fjerne kapitalismen og fjerne sult, nød, krig og krise for alltid. Det er bare mulig om klassen forenes politisk og organiseres under ledelse av sitt eget parti - kommunistpartiet.

Internasjonal solidaritet

Vår klasse er internasjonal, vårt mål er internasjonalt: verdenskommunismen. Vi kjemper ikke bare for vår klasse, men for alle folk og land som rives i stykker av krig. Kapitalismen må føre til krig. Kapitalistene og deres stater er på desperat jakt etter penger og makt. De støter sammen og folket må betale regningen med sitt eget blod.

Fra Palestina til Filippinene, fra Kurdistan til Kongo, fra India til Peru - imperialistene ødelegger folk og land, og drukner motstand i blod. Men folket fortsetter kampen, millioner bidrar og ofrer seg selv for nasjonal frigjøring og sosial revolusjon. Proletariatet står sammen med sine brødre og søstre over hele verden, og på første mai løfter vi fana for den internasjonale solidariteten.

Veien ut av kapitalismens kriger, er den sosialistiske revolusjonen. Den som vil at det ikke lenger skal finnes gevær, må selv gripe til gevær. Den politiske makta springer ut av geværløpet og vi kjemper for all makt til folket.

Arbeidere, kvinner, ungdom - bli med!

Arbeidere i alle land har interesse av å forene seg. Vi er én klasse, vi har samme mål og samme kamp. Selv om vi snakker forskjellige språk, lever i forskjellige land og har forskjellige jobber og liv, har vi alt å tjene på å stå sammen mot kapitalismen. Bare vår klassekamp kan frigjøre all verdens folk og skape en lys framtid for jorda.

Kvinner undertrykkes særegent under kapitalismen. Gjennom ekstra ansvar for barn og familie, gjennom porno og prostitusjon, gjennom skjønnhetsindustri og kroppspress, gjennom patriarkalsk vold og seksuell trakassering - veltes ekstra byrder over på kvinner, særlig arbeiderkvinnene. Bare gjennom kamp, og gjennom å forene kvinnekampen med kampen for revolusjon, kan kvinneundertrykkinga begraves for all framtid.

Ungdom har alltid vært de mest radikale, de mest åpne for forandring og de mest villige til å ofre alt for kampen. Unge mennesker har opptrådt som fortropp for revolusjoner i hele menneskehetens historie. Og ungdommen har også opplevd særegen undertrykking i alle klassesamfunn. Vi vil forene ungdom under røde faner, for egne interesser og for hele menneskehetens framtid.

Organisér deg!

Vi løfter den røde fana og vi roper røde slagord. Vi setter fram politiske mål under veiledning av vår klasses ideologi - maoismen. Men uten organisasjon blir alt bare slag i lufta og rop som dør ut.

Organisasjon er alt arbeiderklassen og verdens fattige har å beseire makta med. Bare sterk organisasjon, under korrekt ledelse og med korrekte mål og metoder, kan gjøre verdens undertrykte til framtidas herskere. Folkemassene i verden er dømt til å vinne kampen, siden vi er et enormt flertall og det er vi som holder hele systemet oppe, men vi vinner bare om vi organiserer oss og slåss.

Den fremste organisasjonen er kommunistpartiet. Dette er proletariatets eget parti. Under ledelse av sterke kommunistpartier har verdens arbeidere oppnådd enorme seire. Ingen annen ideologi har like kraftfullt utfordret kapitalismen og banet vei for det nye klasseløse samfunnet.

Vår klasse trenger bare ett parti, men i forvirring og feighet er det skapt mange falske “arbeiderpartier” og “kommunistpartier”. Akademikere og karrierejegere forsøker å klatre oppover på ryggen til arbeidsfolk. Enkelte velmenende og gode mennesker, tror proletariatet trenger deres hjelp for å få til noe som helst - at de må ordne opp på vegne av verdens fattige. Overklassen og middelklassen har kapret arbeiderklassens organisasjoner og gjort dem til sine egne. Og forrædere og manipulatorer etablerer falske grupper og parti, for å tjene seg selv og forvirre folket.

Av slike årsaker finnes ikke et ekte kommunistparti i Norge eller i de fleste land, selv om det finnes kommunister i hvert eneste land på kloden. Verdens største “kommunistparti”, det statsbærende partiet i Kina, er blitt et fascistisk parti som undertrykker sitt eget folk og plyndrer fattige land i Afrika. Slik Arbeiderpartiet, SV, Rødt og “NKP” er falske representanter for proletariatet i Norge.

Derfor er vår første og viktigste oppgave å gjenreise kommunistpartiet i Norge, på maoistisk grunnlag. Å bygge organisasjoner rundt dette. Å organisere arbeidere, kvinner og ungdom for rød makt, kamp og motstand. Å så frøene til en ny folkehær og en ny stat. Og å bidra til den internasjonale kampen for verdenskommunismen, ved å støtte kommunister og revolusjonære i andre land.

Slik organisering er frøene til revolusjon, folkekrig, sosialisme og kommunisme. Det er frøene til all makt til folket. Det er de første krusningene på havet før bølgen som vil velte over kapitalismen og feie den vekk. Bli med for å plante disse frøene, bli med for å slå røtter blant folket og strekke greiner mot himmelen.

Mellom is og ild herdes aktivister og organisasjoner som med stolthet kan bære røde faner, helt fram til seier over kapitalismen.

Rød front mot stat og kapital!

Styrk den internasjonale solidaritet!

Død over imperialismen - folkekrig fram til kommunismen!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.