I går markerte Tjen Folket arbeidernes internasjonale kampdag med Rødt Blokk og røde arrangementer landet over, og fremma i år hovedparolen "Mot krig og kapitalisme, for revolusjon og ny arbeiderstat!"

I flere byer har det blitt holdt Rødt Forum med appeller og foredrag. Som en rekke folk har meldt om på sosiale medier, oppsto det konfrontasjon i Bergen da den fascistiske organisasjonen "Alliansen" møtte opp med beskyttelse fra politi og vakthold fra LO under årets markering.

Bergen

Til tross for klare varsel fra antifascister og antirasister til LO sentralt om Alliansens deltakelse, og tross sterk motstand fra de lokale aktivistene, evna ikke LO og deres vakthold å bortvise fascistene. Tvert imot tok LO-vaktene oppstilling for å beskytte fascistene. Også lovnader fra lokal LO-leder om at fascistene ikke var velkomne og ville bli bortvist fra toget, viste det seg å ikke bli overholdt.

Da det ble tydelig at fascistene fikk gå i toget stoppet antifascistene opp og blokkerte veien. Vaktene, politiet eller Alliansen vurderte det da slik at de ba Alliansen om å dra hjem. Fascistene ble altså stoppet fra å gå i 1. mai toget, mot LO sin vilje. LO-vaktene truet også med anmeldelser av antifascister for dette.

LO-vaktene argumenterte på mange måter slik som politiet, det er ro og orden som er viktig for dem, ikke hva folk mener. De sa de personlig mente at fascistene ikke skulle få gå, men at de holdt seg tro til LO-sentralt, som hadde sagt at de måtte få gå.

Dette vitner om LO-ledelsens gjennomgående borgerlige, anti-proletære og anti-folkelige karakter, og dens feighet, passivitet og knefall for fascistisk organisering. Samtidig viser de lokale folkemassene og aktivistene i Bergen handlekraft og at fascister ikke har noen plass i arbeiderbevegelsen eller i markeringa av arbeiderklassens internasjonale kampdag. Tjen Folket Media hilser de lokale aktivistene, deres innsats inspirerer!

Kristiansand

I Kristiansand ble det også i år dannet Rød Blokk sammen med sympatisører og andre radikale.

Flere tilsluttet seg spontant til blokka, og tok iniativ til slagord. Aktivistene trosset regnvær og bar både kurdiske og palestinske flagg. Det ble gjennom marsjen ropt en rekke kommunistiske, anti-imperialistiske og anti-krigs slagord. Etterpå samlet flere seg for en kopp kaffe og diskuterte oppbygging av rød makt lokalt.

Trondheim

Også i Trondheim ble det dannet Rød Blokk, og ropt slagord som:

-Rød front, mot stat og kapital!
-Norge, NATO, USA - henda vekk fra Syria!
-Biji biji Kurdistan!
-Viva viva Palestina!
-Leve Marx, leve Lenin, leve Mao Tse-tung!

Før Rød Blokk holdt man et kort torgmøte på torget midt i Trondheim. En aktivist holdt appell med megafon.

Sammen med Tjen Folkets faner, ble også flaggene til Kurdistan og Palestina båret i blokka, som uttrykk for internasjonal solidaritet med undertrykte folk og nasjoner. Det ble delt ut noen hundre flyers for Tjen Folket etter demonstrasjonen.

Etter Rød Blokk samlet aktivistene seg til Rød scene med egne lokale musikere, appeller, allsang av blant annet Internasjonalen, og utmerket hjemmelaget middag. Et svært vellykket etterarrangement som avsluttet en bra dag.

Oslo

I hovedstaden møtte aktivister og venner opp for egen markering i den proletære bydelen Grønland. Flere aktiviteter ble gjennomført, og aktivistene markerte seg godt i bydelen og melder om flere nye bekjentskaper.

Klokka 15 tok aktivister oppstilling med bannere og flagg. To aktivister holdt appeller, og flere delte ut løpesedler til oppmøte tilhørere og tilfeldige forbispaserende som stoppet av interesse. Opphengte røde flagg og gigaplakater med kommunistiske slagord preget torget og området rundt.

Etter markeringen på Grønlands torg ble det avholdt en uannonsert Rød blokk i Tøyengata. Med banner, flaggborg, bluss og slagord ble lyndemonstrasjonen godt lagt merke til.

Som avslutning på dagen inviterte Tjen Folket til Rødt Forum. En aktivist holdt appell, og en annen holdt innledning om kapitalisme og krig, behovet for kommunistisk organisering og revolusjon. Etter innledningen ble det åpnet for diskusjon, hvor det ble drøfta ulike spørsmål rundt relevante problemstillinger i sosialismen.

Til tross for at aktivister og venner i Bergen ble hindra av LO og politi fra å delta i fellestoget, må altså årets første mai oppsummeres som i hovedsak høyst vellykka. Rød front!

Leve maoismen!

Leve arbeidernes internasjonale kampdag!

Død over krigene, kapitalismen og fascismen - fram for revolusjonen og en ny arbeiderstat!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.