Aktivister holdt denne appellen på flere torg på første mai.

Kamerater og venner. Arbeidere, ungdom, kvinner, studenter!

Over hele verden markeres arbeiderklassens internasjonale kampdag på første mai. I over hundre år har den vært et samlingspunkt for å markere motstand mot kapitalismen, og reise den røde fana for sosialismen.

Tjen Folket og våre venner skaper en rød første mai - vi organiserer rød blokk, røde torgmøter og røde forum - mot krig og kapitalisme, for revolusjon og en ny arbeiderstat.

Første mai er og må være rød! Kapitalismen er en fiende av hele vår klode. Pengemakt og pengejag fører til enorme ødeleggelser for mennesker og miljø. Klimakrise, sult, fattigdom, undertrykking - dette er direkte konsekvenser av et system der alt handler om penger og profitt.

Alternativet er sosialisme og kommunisme. Alternativet til at all makt er i hendene på en liten klasse rike kapitalister, er all makt til folket. Alternativet til at regnskog og hav ødelegges for profitt til noen svært få rikfolk, er at hele produksjonen styres bærekraftig etter en plan og i folkets tjeneste.

Vår klasse er internasjonal, vårt mål er internasjonalt: verdenskommunismen. Vi kjemper ikke bare for vår klasse, men for alle folk og land som rives i stykker av krig. Kapitalismen må føre til krig. Kapitalistene og deres stater er på desperat jakt etter penger og makt. De støter sammen og folket må betale regningen med sitt eget blod.

Fra Palestina til Filippinene, fra Kurdistan til Kongo, fra India til Peru - imperialistene ødelegger folk og land, og drukner motstand i blod. Men folket fortsetter kampen, millioner bidrar og ofrer seg selv for nasjonal frigjøring og sosial revolusjon. Proletariatet står sammen med sine brødre og søstre over hele verden, og på første mai løfter vi fana for den internasjonale solidariteten.

Vi løfter den røde fana og vi roper røde slagord. Vi setter fram politiske mål under veiledning av vår klasses ideologi - maoismen. Men uten organisasjon blir alt bare slag i lufta og rop som dør ut.

Den fremste organisasjonen er kommunistpartiet. Dette er proletariatets eget parti. Under ledelse av sterke kommunistpartier har verdens arbeidere oppnådd enorme seire. Ingen annen ideologi har like kraftfullt utfordret kapitalismen og banet vei for det nye klasseløse samfunnet.

Vår klasse trenger bare ett parti, men i forvirring og feighet er det skapt mange falske “arbeiderpartier” og “kommunistpartier”. Akademikere og karrierejegere forsøker å klatre oppover på ryggen til arbeidsfolk. Enkelte velmenende og gode mennesker, tror proletariatet trenger deres hjelp for å få til noe som helst - at de må ordne opp på vegne av verdens fattige. Overklassen og middelklassen har kapret arbeiderklassens organisasjoner og gjort dem til sine egne. Og forrædere og manipulatorer etablerer falske grupper og parti, for å tjene seg selv og forvirre folket.

Av slike årsaker finnes ikke et ekte kommunistparti i Norge eller i de fleste land, selv om det finnes kommunister i hvert eneste land på kloden. Derfor er vår første og viktigste oppgave å gjenreise kommunistpartiet i Norge, på maoistisk grunnlag. Å bygge organisasjoner rundt dette. Å organisere arbeidere, kvinner og ungdom for rød makt, kamp og motstand. Å så frøene til en ny folkehær og en ny stat. Og å bidra til den internasjonale kampen for verdenskommunismen, ved å støtte kommunister og revolusjonære i andre land.

Slik organisering er frøene til revolusjon, folkekrig, sosialisme og kommunisme. Det er frøene til all makt til folket. Det er de første krusningene på havet før bølgen som vil velte over kapitalismen og feie den vekk. Bli med for å plante disse frøene, bli med for å slå røtter blant folket og strekke greiner mot himmelen!

Bli med i Rød Blokk 1. Mai!

Rød Front!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.