En kommentator for Tjen Folket Media.

Saibaba er en kjent revolusjonær aktivist og politisk fange i India. India kalles av og til "verdens største demokrati", men staten opptrer med fascistisk terror og undertrykking mot landets fattigste mennesker, og mot den revolusjonære bevegelsen. Som i andre kapitalistiske stater, gjelder demokratiet bare dem som aksepterer systemet og dets rammer. De som går utenom dette, eller engang berører grensene, risikerer forfølgelse.

Den tidligere professoren ved universitetet i Dehli, G. N. Saibaba er en av de som har fått kjenne denne undertrykkingen på kroppen. Saibaba regnes som 90% fysisk ufør på grunn av et medfødt syndrom (post-polio syndrom), og er lenket til rullestolen. Han er en kjent aktivist for nydemokratisk revolusjon i India. Han har selvsagt ikke utført noen væpna angrep mot staten, men regnes likevel som så farlig at han risikerer å sitte i fengsel resten av livet. Mer dramatisk blir det, av at han ikke får grunnleggende helsehjelp. Han har nå en udiagnostisert svulst og helsa hans er svært dårlig.

Saibaba ble dømt til livstid i fengsel i 2017. Hans forbrytelse var "forbindelser med maoistene", altså med det forbudte partiet Communist Party of India (Maoist). Partiet leder folkets geriljahær og den nye staten under konstruksjon i de røde områdene av Indias indre. Partiet regnes som terrorister av staten og er blitt omtalt som den største indre trusselen mot rikets sikkerhet. Forbindelsen var der blant annet fordi Saibaba hadde deltatt på en konferanse i regi av Revolutionary Democratic Front, en masseorganisasjon for nydemokratisk revolusjon. Organisasjonen er forbudt i to av Indias delstater.

Delhi University professor GN Saibaba sentenced to life for Maoist links

Borgerlig media har også skrevet at under rettssaken mot Saibaba ble det installert metalldetektorer utenfor rettslokalet og det ble utplassert 1000 (!) politifolk for å vokte bygningen.

The Persecution of GN Saibaba and India’s ‘Annihilation’ of the Resistance

I disse dager drives kampanjen "Spring Thunder Over India" av solidaritetsaktivister i Europa. Kampanjen retter seg mot India og den indiske statens krig mot folket og forfølgelse av revolusjonære. Folkekrigen under ledelse av indiske kommunister har pågått gjennom femti år, med mange framganger og tilbakeganger. Som andre folkekriger viser disse at folkekrigen ikke kan knuses av borgerskapet. Så lenge den føres etter Maos prinsipper for assymetrisk krigføring og ved å stole fullt og helt på massene, så kan den ikke beseires utenfra.

Solidariteten med de indiske kameratene er for kommunister ikke en borgerlig velferd eller "humanitær" kampanje. Det er en kamp for proletarisk internasjonalisme, for internasjonal solidaritet, mellom folk i forskjellig land men av samme klasse, med samme interesse, samme mål og samme ideologi.

De politiske fangene og martyrene må løftes fram særskilt, siden disse har ofret alt for kampen. Saibaba er et lysende eksempel til etterfølgelse - han er en mann som har gjort det han kan for folket, selv om han i utgangspunktet hadde en priviligert posisjon som universitetsprofessor. Man bør lære av Saibaba, inspireres av han, følge hans vei - og ikke minst, vise solidaritet med han i den situasjonen han nå står i.

Solidaritet med de politiske fangene!

Stopp Indias krig mot folket!

Frigi Saibaba!

Redspark har publisert saken denne teksten tar utgangspunkt i: Political Prisoner G N Saibaba Continues To Be Refused Medical Care Guaranteed By Law

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.