Av en kommentator for Tjen Folket Media

Gjengkriminaliteten kalles "svenske tilstander" og brukes som kriminalitet ellers både til å selge aviser og til stemmefiske. Det er mange absurde tilnærminger ute og går. Så lenge kapitalismen har eksistert, har det eksistert gjengkriminalitet. Vi finner det på alle kontinenter og i alle land. Mest sagnomsust er den italienske mafiaen, som vokste fram sammen med boomen i kapitalistisk sitrusproduksjon på Sicilia. Men man har karteller og triader og en-prosent-motorsykkelklubber og russisk mafia og alle slags variasjoner over samme innhold: kriminalitet som lukrativ business og organisert som en bande med egen kultur.

Kilden til kriminaliteten av denne typen er dobbelt kapitalistisk. For det første kreves en pengeøkonomi som både skaper muligheter og etterspørsel etter de kriminelle varene, om det er dop eller prostitusjon eller svart arbeid. For det andre kreves fotsoldater som må rekrutteres først og fremst fra randsonene, fra periferien av samfunnet, fra marginaliserte som ser dette som en mulighet til å bli rik raskt - eller i det minste tjene til livets opphold. Dette er forhold man finner i alle kapitalistiske land.

De kan ikke fjerne marginalisering eller fattigdom, i et system som baserer seg på utbytting. Selve kretsløpet i kapitalismen krever fattigdom og marginalisering. Og de enorme pengesummene vil uansett kunne motivere selv relativt bedre stilte til å ta en risiko. De som tror dette kommer fra Sverige eller fra rapmusikk (slik Arbeiderpartiets klovn Jan Bøhler ser ut til å tro) vil få store problemer med å forklare de kinesiske triadene eller japansk yakutza eller Colombias karteller. Kriminelle miljø uansett kultur, vet å utnytte lokale særkulturer eller å bygge sin egen kultur for å rekruttere og å binde miljøet sammen.

Politiet kan sjølsagt knuse enkelte gjenger, men de kan ikke fjerne problemet - ikke innenfor dette systemet. Og de som betaler regningen er som vanlig proletariatet. Det er de som er bosatt i bydeler der de kriminelle rekrutterer og har sine oppgjør. Og også mange av de ungdommene som lokkes av fellesskap eller raske penger, blir i realiteten ofte de største taperne i denne kyniske og farlige bransjen.

Løsningen er sosialistisk planøkonomi, arbeid til alle, avskaffelse av pengeøkonomien og fullstendig avskaffelse av narkohandel og kriminelle nettverk. Det er mulig under en arbeiderstat, men ikke i det kapitalistiske systemet. Det eneste de kan oppnå er å begrense det noe i enkelte perioder, og slå maktesløst ut med hendene i andre. Det ligger på andre krefter å løse problemet i framtida!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.