Av en aktivist.

Følgende informasjon kommer hovedsaklig fra rettshjelpsadvokaten.no, samt fra egne erfaringer med politiet.

Innledningvis: Det viktigste rådet er at du aldri trenger å forklare deg for politiet! Du har rett til å la være. Benytt deg av denne retten!

Hva betyr det? Jo, det betyr at du smiler høflig til politiet, for å unngå problemer, og vennlig sier jeg vil ikke forklare meg eller ingen kommentar. Hvis politiet stopper deg på gata, eller om de kommer hjem til deg på razzia eller om de stopper deg i en bil, så er det bare én ting du har plikt til:

Du har plikt til å identifisere deg.

Det vil si at du enten gir dem ID (førerkort, bankkort, pass e.l.) eller, hvis du ikke har ID, at du gir dem fire opplysninger som de har krav på:

  1. Navn.
  2. Fødselsdato.
  3. Adresse.
  4. Yrke.

Du trenger ikke svare på hva du driver med, hvor du har vært, hva du skal, hvorfor du er ute så sent, hvem du skal møte, hva andre heter og så videre og så videre.

Om du ikke har legitimasjon (ID) og politiet ikke tror på at du er den du sier at du er, eller hvis de vil plage deg, så kan de anholde deg og ta deg med på stasjonen til de har identifisert deg. Derfor kan det være en fordel å ha legitimasjon på seg.

Ikke bry deg om at politiet prøver å skremme deg! Vær forberedt på at de forsøker å lure deg!

Vi er svært mange som har samme opplevelse med politiet - nemlig at de gjerne lurer deg, at de gjerne lyver og at de både prøver pisk og gulrot - at de både prøver å godsnakke med deg og at de forsøker å skremme deg. Faktisk er vi mange som føler det som om politiet alltid gjør dette. Særlig hvis du ikke vil forklare deg. Da sier de gjerne "har du hatt problemer med politiet før du?" og liknende. De hever gjerne stemmen.

Det viktigste rådet er å holde seg rolig, ikke søke konfrontasjon men bare holde fast på at du ikke vil forklare deg.

Mange vil være lure og si de lure tingene til politiet. Politiet jobber hver dag med å få informasjon ut av folk. Det eneste de skal bruke informasjonen til, er å arrestere eller bøtelegge folk. De har ingen andre oppgaver - annet enn å skremme folk og vise at de har kontroll ("forebyggende arbeid"). Det er jobben deres å snakke med folk for å skaffe seg informanter i miljøer. Er du profesjonell på å snakke med politi? Har du gått skole - slik politiet har? Har du gått på kurs? Har du tatt etterutdanning? Kjører du rundt hele dagen og snakker med folk? Sannsynligvis ikke... Sannsynligvis er du en av oss andre, som fort kan si for mye eller si noe feil eller til og med bli "kompis" med snuten. Så det er nok best å la være...

Er dette råd bare fra aktivister og andre som ikke liker politi? Nei, det er et råd fra advokater også. Folk snakker seg ikke ut av en sak, men man kan fort snakke seg inn i en sak. Altså:

Ikke snakk med politiet!

Her er en tekst om å forklare seg for politiet (avhør):

Fra Rettshjelpsadvokaten.no om å forklare seg for politiet

"Ingen har plikt til å forklare seg for politiet (straffeprosessloven § 230). Dette gjelder både for deg som er vitne, mistenkt eller siktet."

"Før du forklarer til politiet, er det lurt å snakke med en advokat. Dette for å avklare hvordan du skal forholde seg til om du skal forklare eller ikke."

"Politiet vil ofte vise til at en har plikt til å møte for å avklare om en skal forklare seg eller ikke (straffeprosessloven § 230 tredje ledd). Dette stemmer ikke helt. Dersom det er klart at du vil nekte å forklare deg, kan du si fra om dette til politiet. Da har du heller ikke møteplikt.”

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.