Redaksjonell merknad: Dette er en oversatt uttalelse fra Filippinenes kommunistiske parti (CPP), opprinnelig utgitt i deres offisielle nyhetsorgan Ang Bayan. Den er ikke skrevet av Tjen Folket, og representerer ikke nødvendigvis forbundets syn. Formålet er å bringe nyheter om internasjonale folkekriger til norske lesere.

Den brer seg raskt som en skogbrann, enhetsfronten som tar sikte på å kaste Rodrigo Dutertes regime av marionettvirksomhet, fascisme og undertrykking. Hans nådeløse angrep forener rekkene i nesten alle demokratiske sektorer til kamp mot hans tyranniske styre.

Hans angivelige plott for å gripe makt og utvide sin regjeringsperiode oppildner flere og flere folk til å reise seg og ta tak. Åpningen av kongressen denne mandagen, er en mulighet for folket til å vise at bredden i motstandens rekker vokser.

I fronten av denne bevegelsen er arbeidere, halvproletære og bønder, sammen med nasjonale minoriteter – de sosiale klassene som bærer byrden av Dutertes komplott. På deres side står ungdommen, fagarbeiderne, kirkefolket, små forretningsfolk, tidligere tjenestepersoner og media – sektorer som stadig angripes og som får sine rettigheter konsekvent trampet på.

Nylig har Dutertes politiske rivaler åpent sluttet seg til denne bevegelsen. Frem mot valget neste år, forbereder de seg bestemt på å utfordre hans styre, motstå hans planer og konfrontere han i politiske kamper.

I løpet av bare to år har folket blitt fullstendig forferdet over Duterte, og hans regime har blitt ekstremt isolert. Han har innført de mest skamløse nyliberale planene som har forverret folkets velferd og levekår. Hans dødelig og ødeleggende trippelkriger har forårsaket vanvittig skade. Stanken av korrupsjon og kriminalitet, som oser fra hans familie, politi og militære håndlangere, har nådd kvalmende nivåer. Han har gjentatte ganger fremvist sin marionettrolle til USA-imperialismen, mens han skamløst selger ut nasjonens territorier til Kina for å fylle egne lommer med lån på mange milliarder. Hans fæle språkbruk avslører hans hat for kvinner og de fattige. Hans løfter om fremgang og forandring har alle blitt et visnende ekko.

Under Dutertes styre har det herskende systemets politiske krise blitt forverret. Intrigene i herskerklassens rekker har forverret seg, på grunn av hans gjentatte forsøk på å etablere et fascistisk diktatur og konsolidere egen makt i staten. Til tross for hans bløffmakeri og ustanselige forfekting av vold, har han så langt feilet i sine rettslige og utenomrettslige forsøk. Hans første forsøk på å erklære en «revolusjonær regjering» og innsette seg selv som overherre innen utgangen av 2017 gikk åpenbart i stå. I januar feilet også hans forsøk på innkalle en konstituerende forsamling (populært kalt con-ass på Filippinene), for å endre grunnloven og etablere en føderal regjeringsform. Med den planlagte åpningen av kongressen, er Duterte igjen i gang med å tvinge gjennom sin falske føderalisme gjennom en konstitusjonell forsamling. Likevel har senatorer allerede fra starten av uttrykt sin sterke motstand mot denne planen. Enda flere er imot det tilhørende «no-el»-scenarioet (ikke noe valg, eller kansellering av 2019-valget) som fremholdes av hans sjefsdukke i kongressen. Han håper forgjeves på å berolige folkets sinne med gjentatte erklæringer om sin plan for å avtre straks den nye grunnloven ratifiseres. Ingen faller for hans billige triks lenger.

I de kommende ukene og månedene er motsigelsene mellom Duterte og den forente Anti-Duterte-fronten lagt opp til å intensivere. Fraksjonsstrid blant de reaksjonære styrkenes rekker vil garantert forverres. Og folkets bevegelse vil utvilsomt styrkes og vinne terreng. Disse motsigelsene og kampene vil videre svekke Dutertes allerede svake kontroll over staten. Mens hans makt svekkes, er det sikkert at hans angrep mot ulike klasser, sektorer og grupper som hindrer hans fascistiske ambisjoner vil eskalere. Han vil ta i bruk regimets «antiterrorkampanje» mot Filippinenes kommunistiske parti og Den nye folkehæren (NPA) for å rettferdiggjøre erklæringen av landsdekkende krigsrett.

I møte med alt dette har foreningen og mobiliseringen av de bredeste lagene i samfunnet for å fortrenge Duterte, blitt en mer presserende oppgave for de revolusjonære kreftene. Forén alle klasser og lag av folket som Duterte har trampet på. Gi støtte til og mobiliser Moro-folket. La de vanskeligstilte politikerne og offiserene ta del i motstanden mot Dutertes ambisjoner om enevelde. Strekk også hånden ut til elementer og offiserer i Filippinenes væpnede styrker (AFP) og Filippinenes nasjonale politi, som er misfornøyde med Dutertes kriminelle herredømme.

Avslør og bekjemp ustoppelig Duterte-regimets fascisme, marionettvirksomhet, råte, korrupsjon og kriminalitet. Styrk folkets beslutning om å slåss. Dutertes terrorstyre har gjennomsyret hele nasjonen, spesielt på landsbygden. Hans «Oplan Kapayapaan» må avkles og bekjempes, mens kampen samtidig trappes opp mot krigsrett i Mindanao.

Styrk og utvid mobiliseringen av de grunnleggende og demokratiske klassene. De er mest bestemt på å se slutten av dette regimet, som ikke har gjort annet enn å forfølge og undertrykke dem og bruke vold mot dem. Start og reis flere arbeiderstreiker og protester landet over, slik som dem i den nasjonale hovedstadsregionen, Sør-Tagalog, Sentral-Luzon og Sør-Mindanao. Samle den utbredte vreden til de fattigdomsrammede ofrene for «krigen mot narkotika», og den krenkende kampanjen mot løsgjengeri. Forén de urbane slitende massene i kampen mot økende bruk av kortidskontrakter, for lønnsøkning, gratis offentlige tjenester og overkommelige boligpriser.

Forsterk den forente kampen til bøndene for reell landreform og de nasjonale minoritetenes forsvar av sine forfedres land. Avslør nådeløst og gå imot de krasse fascistiske angrepene mot dem, spesielt i landsbyer okkupert av AFPs fascistiske tropper. Fordøm angrepene mot skolene deres og militærets plott for å tvinge dem til å overgi seg som NPA-krigere. Krev umiddelbar uttrekking av militære tropper i deres områder. Frustrer regimets plot for å bruke dem som spillebriker i de falske fredssamtalene.

Utbre og styrk NPA ytterligere. Utfør solide taktiske offensiver og utbredte militære aksjoner for å påføre fienden harde slag og la han lide fra tusen sår. Sørg for at AFP må spre sine styrker tynt utover, gjennom spredte væpnede offensiver fra NPA landet over og ved å nytte taktikker for geriljakrig.

Utpek de verste fascistiske enhetene i AFP som mål, spesielt «freds- og utviklingsteam» (PDT) som AFP har satt ut i landsbyene for å spre terror under «fredens» fane. Slå til mot de destruktive operasjonene til store utenlandske og lokale gruveselskaper og kommersielle plantasjer, hvis eiere er del av de viktigste finansielle bidragsyterne til regimets fascistiske kampanjer.

På landsbygda og i byene, styrk alle av partiets komiteer, lag og grener på alle nivåer og i alle aspekter. Sikre at partiet er solid, vidt og dypt rotfestet blant massene for å effektivt ledere deres kamp for å gjøre slutt på US-Dutertes regime og bære fram folkets demokratiske revolusjon.

Kilder:

  1. https://www.philippinerevolution.info/statements/20180721-intensify-the-fight-against-the-us-duterte-regimern
  2. http://www.redspark.nu/en/peoples-war/philippines/intensify-the-fight-against-the-us-duterte-regime/

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.