Av Tjen Folket Media

Det brasilianske folket kjemper - og midt i kampen står revolusjonære aktivister. Tjen Folket Media hilser de 23 som nylig ble dømt til lange fengselsstraffer, for kampen mot fotballsirkuset for fire år siden. Vi fordømmer den brasilianske staten og dens fascistiske undertrykking av massene. Vi vil bidra til å avsløre myten om "framskritt" i Brasil og andre undertrykte land. Og vi vil løfte fram de revolusjonære aktivistene og særlig aktivisten Igor Mendes.

Siden Brasil er en del av BRICS-samarbeidet (økonomisk samarbeid mellom Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), er det dannet en myte om at landet er på vei ut av posisjonen som fattig og utbytta land. Men i Brasil må fattige kvinner selge seg til amerikanske turister, mens politiet utøver fascistisk terror og vold mot massene i byenes favelaer og føydalherrer på landsbygda tar livet av fattigbønder som reiser seg. Myten om framskritt under kapitalismen, er en farlig drøm i dette imperialistiske systemet.

Det finnes en sterk maoistisk bevegelse i Brasil. Under ledelse av Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) kjemper aktivister for å bygge den revolusjonære bevegelsen og innlede folkekrigen i Brasil. På kontinentet der Perus Kommunistiske Parti heiste den røde fanen for folkekrigen i Andes-fjellene, er kommunistene i Brasil blant de som griper den samme fanen og bærer den videre.

23 aktivister er nylig dømt til strenge straffer. Deres "forbrytelser" er at de har kjempet for folket. De har kjempet mot politiets terror mot favelaen. De har kjempet mot at fotballsirkuset og VM i Brasil, ble brukt som rambukk mot folkets rettigheter. For disse "forbrytelsene" er de dømt til mellom fem og tretten års fengsel. Blant disse den lysende revolusjonære skribenten og ungdomslederen Igor Mendes.

Befri de 23!

Igor Mendes er ikke alene!

Lenge leve den revolusjonære kampen i Brasil!

Les mer her:

Note of repudiation and call to struggle

Igor Mendes, son of the Brazilian people, fighter of the international proletariat, is not alone!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.