Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Aktivistkomitéene i flere byer mobiliserer mot at flere fascistgrupper deltar på "Arendalsuka".

På [eventen på facebook] skriver de følgende:

Arendalsuka er en orgie i politikere og NGOer som klapper hverandre på skuldrene og føler seg viktige. Her samles folk som tror de utøver makt i Norge. Blant disse finner vi i år en rekke fascistiske grupper. Minst fire rasistiske eller fascistiske grupper har varslet at de skal delta på Arendalsuka. Tre grupper har en formell standplass på uka:

Muslimhaterne i SIAN.

Demokratene, partiet til høyre for Frp.

Alliansen, med riksklovnen og jødehateren "Lysglimt" i førersetet.

I tillegg sier nazigruppa "Nordfront" at de skal komme på Arendalsuka. I fjor delte de ut løpesedler. Fascister og rasistiske grupper bør nektes enhver plass på gata. Deres rett til å spre propaganda og organisere seg, er en direkte trussel mot alle de ser som fiender - særlig religiøse minoriteter, svarte folk, folk med "ikke-vestlig" utseende, skeive folk (LGBT-folk) og alle slags antirasister, antifascister og radikale aktivister.

Ingen fascister er velkommen noe sted - og slett ikke i Arendal!

Forøvrig er det også rett å forstyrre selve arrangementet Arendalsuka, som for det første er en del av politikernes sirkus og for det andre gir fascister en talerstol.

(...)

Vi oppfordrer antifascister fra hele Norge og alle som er mot rasisme og bor i Arendal, til å bruke uka til å stoppe fascistene. Vær forsiktig, ta vare på hverandre, organisér dere - men våg å kjempe! Frykten er fascistenes våpen. Sammen kan vi feie dem vekk."

Aktivistkomitéene finnes i flere byer og jobber for å etablere en ny masseorganisasjon mot fascisme og imperialisme, for folkemakt.

Det har allerede vært bråk ved standplassen til SIAN: Direkte konfrontasjon mellom politi og SIAN-motstandere

I 2017 ble SIAN nødt til å pakke sammen etter konfrontasjoner med lokal ungdom: Bråk ved SIAN-bod - fjernes fra Arendalsuka (2017)

Nå er det et massivt politioppbud til stede for å beskytte den muslimfiendtlige fascistgruppa, og andre fascister, mot den rettferdige harmen fra folk som blir hetset og truet av fascistisk organisering og propaganda.

Dagbladet har en lang artikkel om Aktivistkomiteenes oppfordring: Aktivister i flere byer mobiliserer mot Arendalsuka

Antikommunisten og politivennen Eiliv Flydal er journalisten bak saken, og han skriver blant annet: "Oppfordringen fra aktivistkomitéene om å forstyrre Arendalsuka har vakt politiets interesse.

Dagbladet er kjent med at frykten for voldelige sammenstøt gjør at flere politidistrikt deler etterretning og ressurser før Arendalsuka . Målet er å kartlegge hvilke miljøer som vil reise til byen, hvor mange aktivister de stiller med og hvor stor risikoen for voldelige aksjoner er.

De to gruppene som står bak mobiliseringen har bare rundt 130 følgere på Facebook, men etter det Dagbladet erfarer mener politiet det finnes flere personer tilknyttet miljøene som både har intensjon og kapasitet til å utøve vold mot politiske motstandere."

Antirasistisk Senter har gått hardt ut mot arrangøren av Arendalsuka for å få dem til å avvise fascisten Lysglimt og det mislykka kunstprosjektet "Alliansen". De dokumenterer grundig at han står for en grovt rasistisk og jødehatersk agitasjon, samt at han ønsker rettsprosesser på Akershus festning mot dem de kaller landssvikere: Alliansen vil henrette «landssvikere»

Arendalsuka er inspirert av svenske Almedalsveckan. Den pågår 13.-18. august og beskriver et av sine formål med at Arendalsuka vil:
bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Dette er en av mange organisasjoner for å binde staten, kapitalen og organisasjons-Norge sammen. Politikere, ansatte i "frivillige organisasjoner" (som regel med enorm statsstøtte) og næringsliv møtes her for å knytte kontakter og smøre det norske politiske systemet. Dette er en av borgerskapets organisasjonsformer. At de gir fascistene en talerstol er som forventet fra en slik organisering, selv om det vekker noe konflikt innad i "miljøet" - for eksempel ved at ungdomspartiene organiserte en "snu-ryggen-til"-aksjon mot SIAN.

Det er en hån mot Arendal, mot innvandrere, mot jøder, skeive folk, muslimer og alle antirasister, at systemet gir fascister talerstol og politibeskyttelse. Kamp mot fascismen er nødvendig og rettferdig.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.