Av en kommentator for Tjen Folket Media.

I flere byer forberedes protester mot NATOs enorme øvelse Trident Juncture som vil pågå over tre måneder nå i høst. Øvelsen er allerede så vidt i gang og vil ha sitt høydepunkt mot slutten av oktober. En rekke fylker blir berørt av øvelsen.

I Bergen er Aksjonskomitéen mot Trident Juncture, en gruppe med folk fra forskjellige fredsorganisasjoner, i gang med mobilisering til en demonstrasjon lørdag 27. oktober kl 15:00 på Øvre Vågsallmenningen.

I en flyer skriver aksjonsgruppen:

På NATOs forsvarsministermøte i november 2017 ble det tatt beslutninger som er en alvorlig trussel mot freden. Blant annet opprettelsen av to nye kommandosentre.

Et atlantisk senter. Hensikten er at NATO skal få kontroll over Atlanterhavet og Arktis. I Norge er det opprettet baser for US Marines, og Rygge flyplass ved Moss blir rusta opp til å bli base for NATOs luftvåpen i tilfelle konflikt. I juni ble antallet amerikanske soldater på Værnes økt til 650. Den amerikanske treningsvirksomheten i Norge er underlagt ledelsen for rotasjonsstyrken ved Svartehavet i Romania, hvor marinekorpsets hovedbase for øvingsvirksomhet i Europa ligger.

På Island ble Keflavik militærbase for USA fra 2016.

Et logistikksenter skal sikre at NATO kan flytte sine styrker rundt om i Europa. Nå blir også infrastrukturen betrakta som militært og krigsforberedende område.

I samarbeid med EU skal transportnett, energinett, kommunikasjonsnett og lovgiving tilpasses en krigssituasjon. Amerikanske soldater på Arlanda er et varsel om denne utviklingen.

I Trøndelag har aktivister også mobilisert mot NATO og øvelsen. Men også mot US Marines sin base med 300 soldater stasjonert ved hovedflyplassen Værnes. Slik er Trøndelag blitt mer militarisert av imperialistene. Under parolen Yankee Go Home! har kommunister satt opp klistremerker og spredd informasjonsbrosjyrer i området.

Aktivistene i Bergen er også opptatt av basene og militariseringen som allerede har skjedd, når de skriver videre i sin flyer:

I Norge er det forhåndslagret store mengder militært utstyr for amerikanerne. Dette utstyret ligger i fjellhaller i Trøndelag og ved fem flyplasser, Andøya, Sola, Bodø, Evenes og Bardufoss. I tillegg er det etablert faste treningsområder for britiske soldater.

Det er i seg selv ingen nyhet at den norske militærmakta er integrert i den vestlige krigsalliansen NATO. Under US-amerikansk førerskap utgjør NATO en trussel mot verdens folk, og en samordning av et knippe dominerende imperialistiske land i verden. Som del av dette apparatet, har norske myndigheter deltatt i okkupasjonen av Afghanistan med tusenvis av norske soldater og i bombingen av Libya med hundrevis av norske bomber fra norske bombefly. NATO fører krig mot verdens fattigste mennesker, og norsk imperialisme er en av de aktive deltagerne i disse krigene.

Nå er Norge vertsland for NATOs militærøvelse Trident Juncture 18. I øvelsen skal det delta 40.000 soldater fra 30 land, 150 kampfly og 70 marinefartøy. Ikke bare i Bergen venter det politisk motstand, men over hele landet vil antiimperialister si sin mening.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.